Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Efeziečiams 3:1–21

3  Dėl to aš, Paulius, Kristaus Jėzaus kalinys dėl jūsų, kitataučių...  Jeigu girdėjote, man suteiktos Dievo malonės prievaizdo pareigos jūsų labui,  apreiškimu man buvo duota pažinti slėpinį, kaip ką tik trumpai parašiau.  Taigi, tai skaitydami galite įžvelgti, kokį Kristaus slėpinio supratimą turiu.  To slėpinio žmonių sūnums, ankstesnėms kartoms, nebuvo duota pažinti taip, kaip jis yra dabar per dvasią apreikštas jo šventiesiems apaštalams ir pranašams, —  kad kitataučiai būtų bendraveldžiai, vieno kūno nariai ir pažado dalininkai drauge su mumis Kristuje Jėzuje per gerąją naujieną.  Aš tapau to tarnu iš Dievo malonės dovanos, man duotos jo galybės veikimu.  Man, mažesniam už mažiausią iš visų šventųjų, ši malonė buvo suteikta, kad skelbčiau kitataučiams gerąją naujieną apie neištiriamus Kristaus turtus  ir nušviesčiau, kaip tvarkomas slėpinys, nuo amžių paslėptas Dieve, kuris visa sukūrė. 10  Tai tam, kad dabar vadovybėms ir valdžioms dangaus erdvėse būtų duota per bendruomenę pažinti daugeriopą Dievo išmintį — 11  pagal amžių tikslą, jo užsibrėžtą Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje. 12  Jame turime drąsą kalbėti ir laisvą priėjimą — dėl pasitikėjimo, kurį teikia tikėjimas juo. 13  Tad prašau jūsų nenusiminti dėl mano suspaudimų jūsų labui, nes jie yra jūsų šlovė. 14  Dėl to aš klaupiuosi prieš Tėvą, 15  kurio dėka kiekviena šeima danguje ir žemėje turi vardą, 16  melsdamas, kad iš savo šlovės turtų jis duotų jums per jo dvasią tapti galingiems vidinio žmogaus jėga 17  ir Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse su meile, kad būtumėte įsišakniję ir įsitvirtinę ant pamato 18  ir taip su visais šventaisiais pajėgtumėte perprasti, koks yra plotis, ilgis, aukštis, gylis, 19  ir pažinti Kristaus meilę, pranokstančią pažinimą, kad būtumėte kupini visokeriopos Dievo pilnatvės. 20  O tam, kuris savo galia, veikiančia mumyse, gali padaryti neapsakomai daugiau negu visa, ko prašome ar suvokiame, — 21  jam tebūnie šlovė bendruomenėje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas, amžių amžiais. Amen.

Išnašos