Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Efeziečiams 2:1–22

2  Ir jus Dievas atgaivino, mirusius dėl savo prasikaltimų bei nuodėmių,  kuriuose kadaise gyvenote, kaip šio pasaulio santvarkoje priimta, kaip patinka valdovui, valdančiam galią oro — dvasios, dabar veikiančios neklusnumo sūnuose.  Taip, kitados mes visi tarp jų gyvenome tenkindami savo kūno geidulius, vykdydami kūno ir minčių troškimus ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti.  Bet Dievas, būdamas turtingas gailestingumo, iš savo didžios meilės, kuria mus pamilo,  mus, mirusius dėl prasikaltimų, drauge su Kristumi atgaivino — malone esate išgelbėti, —  drauge prikėlė ir drauge pasodino dangaus erdvėse Kristuje Jėzuje,  kad ateinančiose santvarkose parodytų neprilygstamus savo malonės turtus iš savo maloningumo mums Kristuje Jėzuje.  Šita malone esate išgelbėti dėl tikėjimo. Ir tai ne iš jūsų — tai Dievo dovana.  Ne, tai ne dėl darbų, kad niekas nepasididžiuotų. 10  Mes juk esame Dievo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto mums prirengė daryti. 11  Tad atminkite, kad jūs kadaise, kūnu būdami kitataučiai, kuriuos vadinamasis, rankomis kūne atliktas, apipjaustymas neapipjaustymu vadina, 12  — kad anuomet buvote be Kristaus, atskirti nuo Izraelio bendrijos, svetimi pažado sandoroms, neturėjote vilties ir buvote be Dievo pasaulyje. 13  Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kitados buvę toli, per Kristaus kraują atsidūrėte arti. 14  Jis juk yra mūsų taika — tas, kuris iš tų abiejų padarė viena ir juos skyrusią sieną sugriovė. 15  Savo kūnu jis panaikino tą priešiškumą, Įstatymą, sudarytą iš įsakymų, išdėstytų potvarkiais, kad, darydamas taiką, iš dviejų sukurtų savyje vieną naują žmogų 16  ir, nužudęs tą priešiškumą savimi pačiu, per kančių stulpą sutaikytų abu į vieną kūną Dievui. 17  Atėjęs jis paskelbė gerąją taikos naujieną ir jums, esantiems toli, ir tiems, kurie arti, 18  nes per jį ir vieni, ir kiti turime priėjimą prie Tėvo viena dvasia. 19  Todėl jūs nebesate pašaliečiai ir ateiviai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, 20  pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato; o kertinis pamato akmuo — pats Kristus Jėzus. 21  Jame visas statinys, mūrijamas į darnią visumą, auga į šventą šventyklą Jehovai*. 22  Jame ir jūs esate statomi, kad būtumėte Dievo buveinė, skirta jam gyventi dvasia.

Išnašos

Žr. 1 priedą.