Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Efeziečiams 1:1–23

1  Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, — šventiesiems Efeze, ištikimiems Kristuje Jėzuje.  Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus.  Tebūna palaimintas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas ir Tėvas, palaiminęs mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima dangaus erdvėse,  nes mus jame išsirinko prieš pasaulio užgimimą*, kad jo akivaizdoje būtume šventi ir be ydos meilėje.  Jis iš anksto skyrė mus būti savo įsūniais per Jėzų Kristų dėl savo valios palankumo,  kad skambėtų gyrius jo šlovingajai malonei, kurią jis malonėjo suteikti mums per savo Mylimąjį, —  per jį, jo krauju, turime išpirkimą, prasikaltimų atleidimą iš jo malonės turtų.  Jis dosniai apdovanojo mus savo malone — visokeriopa išmintimi bei išmanymu,  duodamas mums pažinti savo valios slėpinį. Iš savo palankumo jis savyje tai sumanė 10  dėl sutvarkymo, kuris būtų vykdomas skirtiesiems laikams pasiekus pilnatvę, tai yra dėl to, kad visa, kas danguje ir kas žemėje, būtų iš naujo suburta Kristuje, — tame, 11  kuriame ir paveldėtojais buvome pripažinti, kaip mums iš anksto skirta pagal tikslą to, kuris visa atlieka vadovaudamasis savo valios nutarimu, 12  kad mes, pirmieji sudėję viltis į Kristų, tarnautume jo šlovės gyriui. 13  Išgirdę tiesos žodį, gerąją naujieną apie jūsų išgelbėjimą, jūs irgi sudėjote į jį viltis. Įtikėję taip pat buvote jame užantspauduoti žadėtąja šventąja dvasia, 14  mūsų paveldo laidu, dėl Dievo nuosavybės išpirkimo, dėl jo šlovės gyriaus. 15  Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi, matomą iš jūsų elgesio su visais šventaisiais, 16  nepaliauju už jus dėkoti, minėdamas jus savo maldose, 17  kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, suteiktų išminties ir apreiškimo dvasią jums, siekiantiems aiškaus jo pažinimo. 18  Jis apšvietė jūsų širdies akis, kad žinotumėte, kokia yra ta viltis, į kurią jis jus pašaukė, kokius šlovingus turtus jis paruošė kaip paveldą šventiesiems 19  ir kokia neprilygstama yra jo galios didybė, kurią patiriame mes, tikintieji. Toji didybė pasireiškė jo galingos jėgos veikimu, 20  kai jis prikėlė Kristų iš mirusiųjų ir pasodino jį savo dešinėje dangaus erdvėse — 21  daug aukščiau už bet kokią vadovybę, valdžią, galybę, viešpatystę ir bet kokį vardą, minimą ne tik šioje santvarkoje, bet ir būsimojoje. 22  Jis visa palenkė jam po kojomis ir davė jį bendruomenei kaip galvą viršum visko — 23  ji yra jo kūnas, pilnybė to, kurio viskas visais atžvilgiais pripildyta.

Išnašos

Žr. 1Pt 1:20 išnašą.