Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Apreiškimo 9:1–21

9  Sutrimitavo penktasis angelas, ir aš išvydau žvaigždę, nukritusią iš dangaus į žemę. Jai buvo duotas raktas nuo bedugnės šulinio.  Žvaigždė atvėrė bedugnės šulinį ir iš jo tarsi iš didžiulės krosnies pliūptelėjo dūmai. Tie šulinio dūmai aptemdė saulę bei orą  ir iš dūmų pasipylė žemėn skėriai. Skėriams buvo duota galia, kokią turi žemės skorpionai.  Jiems buvo liepta nekenkti nei žemės augalams, nei jokiems žalumynams, nei medžiams, tik žmonėms, neturintiems kaktose Dievo antspaudo.  Skėriams buvo leista ne žudyti juos, bet penkis mėnesius kankinti, o tos kančios buvo tarsi kančios, kokias žmogus patiria įgėlus skorpionui.  Tomis dienomis žmonės ieškos mirties, bet niekaip neras, trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų.  Iš išvaizdos skėriai atrodė kaip mūšiui parengti žirgai. Jiems ant galvų buvo tarytum vainikai, lyg ir auksiniai, jų veidai buvo tarsi žmonių veidai,  plaukai — tarsi moterų plaukai, dantys — lyg liūtų dantys,  ir jie turėjo krūtinšarvius, tarsi krūtinšarvius iš geležies. O jų sparnai ūžė tarytum į mūšį lekiantys vežimai, pakinkyti daugybe žirgų. 10  Jie dar turi uodegas ir geluonis kaip skorpionai, o jų uodegose — galia kamuoti žmones penkis mėnesius. 11  Jie turi karalių, bedugnės angelą. Hebrajiškai jo vardas yra Abadonas*, o graikiškai — Apolionas*. 12  Pirmoji nelaimė praėjo. Štai įkandin artinasi dar dvi nelaimės. 13  Sutrimitavo šeštasis angelas. Ir iš Dievo akivaizdoje esančio auksinio aukuro ragų išgirdau vieną balsą, 14  sakantį šeštajam angelui, turinčiam trimitą: „Atrišk keturis angelus, surištus prie didžiosios Eufrato upės.“ 15  Ir buvo atrišti keturi angelai, kurie parengti atėjus valandai, dienai, mėnesiui ir metams išžudyti trečdalį žmonių. 16  Raitininkų kariuomenės skaičius buvo du miriadai miriadų — tokį jų skaičių išgirdau. 17  Štai kokius regėjime mačiau žirgus ir raitelius: jie turėjo ugniaspalvius, hiacinto mėlynumo ir geltonus it siera krūtinšarvius. Žirgų galvos buvo tarsi liūtų galvos, o jiems iš nasrų veržėsi ugnis, dūmai ir siera. 18  Šios trys negandos — ugnis, dūmai ir siera, besiveržiantys jiems iš nasrų, — išžudė trečdalį žmonių. 19  Žirgų galia yra jų nasruose ir uodegose, mat jų uodegos panašios į gyvates ir turi galvas, kuriomis kenkia. 20  Bet kiti žmonės — tie, kurie nežuvo nuo šių negandų, — neatgailavo dėl savo rankų darbų ir nesiliovė garbinę demonų ir auksinių, sidabrinių, varinių, akmeninių ir medinių stabų, negalinčių nei matyti, nei girdėti, nei vaikščioti. 21  Ir jie neatgailavo dėl savo žmogžudysčių, burtininkavimo*, ištvirkavimo ir vagysčių.

Išnašos

Išvertus — „sunaikinimas“.
Išvertus — „naikintojas“.
Žr. Gal 5:20 išnašą.