Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Apreiškimo 7:1–17

7  Paskui aš išvydau keturis angelus, stovinčius keturiuose žemės kampuose ir laikančius keturis žemės vėjus, kad joks vėjas nepūstų nei žemėje, nei jūroje, nei į medžius.  Ir pamačiau kitą angelą, kylantį nuo saulėtekio, turintį gyvojo Dievo antspaudą. Jis garsiu balsu šaukė keturiems angelams, kuriems buvo leista kenkti žemei ir jūrai:  „Nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol užantspauduosime mūsų Dievo vergams kaktas!“  Ir išgirdau užantspauduotųjų skaičių — šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai užantspauduota iš visų Izraelio sūnų giminių:  iš Judo giminės dvylika tūkstančių užantspauduotųjų, iš Rubeno giminės dvylika tūkstančių, iš Gado giminės dvylika tūkstančių,  iš Ašero giminės dvylika tūkstančių, iš Naftalio giminės dvylika tūkstančių, iš Manaso giminės dvylika tūkstančių,  iš Simeono giminės dvylika tūkstančių, iš Levio giminės dvylika tūkstančių, iš Isacharo giminės dvylika tūkstančių,  iš Zabulono giminės dvylika tūkstančių, iš Juozapo giminės dvylika tūkstančių, iš Benjamino giminės dvylika tūkstančių užantspauduotųjų.  Paskui regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų tautų, giminių, genčių ir kalbų. Ji stovėjo priešais sostą ir Avinėlį, aprengta baltais rūbais, su palmių šakomis rankose, 10  ir garsiu balsu šaukė: „Išgelbėjimas — iš mūsų Dievo, sėdinčio soste, ir Avinėlio!“ 11  O visi angelai, stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir keturias būtybes, parpuolė veidu į žemę priešais sostą ir pagarbino Dievą 12  sakydami: „Amen! Laiminimas, šlovė, išmintis, padėka, pagarba, galia ir stiprybė mūsų Dievui per amžių amžius. Amen!“ 13  Vienas iš vyresniųjų atsiliepdamas tarė man: „Kas yra tie aprengtieji baltais rūbais ir iš kur jie atėjo?“ 14  Aš iškart jam atsakiau: „Mano viešpatie, tu tai žinai.“ Jis man tarė: „Čia tie, kurie atėjo iš didžiojo suspaudimo. Jie išplovė savo rūbus ir išbalino juos Avinėlio kraujyje. 15  Todėl jie yra priešais Dievo sostą ir dieną naktį jo šventykloje eina jam dievatarnystę. Sėdintysis soste išskleis virš jų savo palapinę. 16  Jie nebealks ir nebetrokš, nesvilins jų nei saulė, nei jokia kaitra, 17  nes Avinėlis, esantis sosto viduryje, ganys juos ir ves prie gyvybės vandens šaltinių. Ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą jiems nuo akių.“

Išnašos