Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Apreiškimo 22:1–21

22  Jis parodė man skaisčią it krištolas gyvybės vandens upę, ištekančią nuo Dievo ir Avinėlio sosto  ir tekančią pagrindinės gatvės viduriu. Šiapus ir anapus upės augo gyvybės medžiai, duodantys dvylika derlių — kas mėnesį vedantys vaisius. Tų medžių lapai skirti tautoms gydyti.  Ir nebebus jokio prakeikimo. Mieste stovės Dievo ir Avinėlio sostas, jo vergai eis jam dievatarnystę  ir regės jo veidą, o jiems ant kaktų bus jo vardas.  Nakties nebebus ir jiems nereikės žibinto ar saulės šviesos, nes Jehova Dievas jiems švies ir jie karaliaus per amžių amžius.  Ir jis man tarė: „Šie žodžiai patikimi ir tikri. Jehova, pranašams įkvėpimą teikiantis Dievas*, išsiuntė savo angelą, kad šis parodytų jo vergams, kas turi netrukus įvykti.  Štai aš veikiai ateinu. Laimingas, kas laikosi šios knygos pranašystės žodžių.“  Aš, Jonas, visa tai girdėjau ir regėjau. O išgirdęs ir pamatęs parpuoliau po kojų visa tai rodžiusiam angelui ir norėjau jį pagarbinti.  Bet jis man pasakė: „Žiūrėk, kad to nedarytum! Esu tik vergas, kaip tu, tavo broliai pranašai ir tie, kurie laikosi šios knygos žodžių. Dievą garbink.“ 10  Dar jis man sakė: „‘Neužantspauduok šios knygos pranašystės žodžių, nes skirtas laikas arti. 11  Kas elgiasi neteisiai, tesielgia ir toliau neteisiai. Kas susiteršęs, tegul ir toliau save teršia. O teisusis toliau tesielgia teisiai, šventasis toliau tešventėja.’ 12  ‘Štai aš veikiai ateinu ir atsinešu atlygį, kad atmokėčiau kiekvienam pagal jo darbą. 13  Aš esu Alfa ir Omega, pirmasis ir paskutinysis, pradžia ir pabaiga. 14  Laimingi, kurie išplauna savo rūbus, kad turėtų teisę eiti prie gyvybės medžių ir galėtų įžengti pro vartus į miestą. 15  Lauke lieka šunys, burtininkautojai*, ištvirkautojai, žudikai, stabmeldžiai ir visi mėgstantys bei darantys melagystes.’ 16  ‘Aš, Jėzus, pasiunčiau savo angelą paliudyti jums šiuos dalykus bendruomenių labui. Aš esu Dovydo šaknis ir atžala, ir skaisti ryto žvaigždė.’“ 17  Dvasia ir nuotaka kviečia: „Ateik!“ Ir kas girdi, tesako: „Ateik!“ Kas trokšta, teateina; kas nori, tesisemia gyvybės vandens dovanai. 18  „Aš liudiju kiekvienam, kas girdi šios knygos pranašystės žodžius: jeigu kas prie jų ką pridės, Dievas tam pridės šioje knygoje aprašytų negandų, 19  ir jeigu kas atims ką nors iš šios pranašystės knygos žodžių, Dievas atims jo dalį — nuo gyvybės medžių ir iš šventojo miesto, aprašytų šioje knygoje. 20  Tas, kuris liudija apie šiuos dalykus, sako: ‘Taip, aš veikiai ateinu.’“ „Amen! Ateik, Viešpatie Jėzau!“ 21  Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su šventaisiais.

Išnašos

Pažod. „pranašų dvasių Dievas“.
Žr. Gal 5:20 išnašą.