Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Apreiškimo 19:1–21

19  Paskui išgirdau tarsi garsų didelės minios balsą danguje sakant: „Girkite Jah!* Išgelbėjimas, šlovė ir galia priklauso mūsų Dievui,  nes jo nuosprendžiai tikri ir teisingi. Jis juk įvykdė nuosprendį didžiajai paleistuvei, sugadinusiai žemę savo ištvirkavimu, ir jai atkeršijo už savo vergų kraują.“  Ir pasakė jie antrąkart: „Girkite Jah! Kyla jos dūmai per amžių amžius.“  O dvidešimt keturi vyresnieji ir keturios būtybės parpuolė, pagarbino Dievą, sėdintį soste, ir sakė: „Amen! Girkite Jah!“  Nuo sosto atsklido balsas: „Girkite mūsų Dievą, visi jo vergai, kurie jo bijote, — maži ir dideli!“  Ir išgirdau tarsi didelės minios balsą, tarsi gausybės vandenų šniokštimą ir galingų griaustinių dundesį. Jie sakė: „Girkite Jah, nes Jehova, mūsų Dievas, Visagalis, pradėjo karaliauti!  Džiaukimės ir džiūgaukime, atiduokime jam šlovę, nes Avinėlio tuoktuvės priartėjo ir jo jaunoji pasirengusi.  Jai buvo duota apsivilkti skaisčia, tyra puikiausio lino drobe, o ta drobė — tai šventųjų teisūs darbai.“  Ir jis* man sako: „Rašyk: ‘Laimingi pakviestieji į Avinėlio vestuvių vakarienę.’“ Ir pridūrė: „Tai tikri Dievo žodžiai.“ 10  Tada parpuolęs jam po kojų norėjau jį pagarbinti. Bet jis man tarė: „Žiūrėk, kad to nedarytum! Esu tik vergas, kaip tu ir tavo broliai, kuriems pavesta liudyti apie Jėzų. Dievą garbink! Liudijimas apie Jėzų yra pranašavimo esmė*.“ 11  Aš išvydau atsiveriant dangų ir štai pasirodė baltas žirgas. Jo raitelis, vadinamas Ištikimuoju ir Tikruoju*, teisingai teisia ir kariauja. 12  Jo akys — ugnies liepsna, jis turi daug diademų ant galvos ir užrašytą vardą, kurio nežino niekas, tik jis pats. 13  Jis apsirengęs krauju aptaškytu drabužiu ir vadinamas vardu Dievo Žodis. 14  Raiteliui iš paskos ant baltų žirgų jojo dangaus kareivijos, aprengtos balta, tyra puikiausio lino drobe. 15  Jam iš burnos eina aštrus ilgas kalavijas, kuriuo jis smogs tautoms. Jis ganys jas geležine lazda. Taip pat jis mina Visagalio Dievo rūstybės pykčio vyno spaustuvą. 16  O jam ant drabužio, ant šlaunies, užrašytas vardas: „Karalių Karalius ir viešpačių Viešpats“. 17  Ir dar išvydau angelą, stovintį saulėje ir šaukiantį garsiu balsu visiems paukščiams, skraidantiems padangėje: „Sulėkite šen į didžiąją Dievo vakarienę 18  lesti kūnų karalių, karo vadų, galiūnų, žirgų, jų raitelių ir visų — laisvųjų ir vergų, mažų ir didelių!“ 19  Ir išvydau žvėrį, žemės karalius ir jų kariuomenes, susibūrusius kariauti su sėdinčiu ant žirgo raiteliu ir su jo kariuomene. 20  Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo ir netikras pranašas, jo akivaizdoje daręs ženklus ir jais klaidinęs tuos, kurie priėmė žvėries žymę ir kurie garbino jo statulą. Juodu buvo gyvi įmesti į siera degantį ugnies ežerą. 21  O visus kitus sėdintis ant žirgo raitelis išžudė ilgu kalaviju, einančiu jam iš burnos. Ir visi paukščiai prisilesė jų mėsos.

Išnašos

„Girkite Jah“ — gr. Hallelouia (Aleliuja).
T. y. angelas.
Pažod. „dvasia“.
Arba „Tiesakalbiu“.