Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Apreiškimo 13:1–18

13  Jis sustojo ant jūros smėlio. Ir pamačiau išnyrantį iš jūros žvėrį su dešimčia ragų ir septyniomis galvomis. Jam ant ragų buvo dešimt diademų, o ant galvų — Dievą žeidžiantys vardai*.  Tas žvėris, kurį regėjau, buvo panašus į leopardą, jo letenos buvo tarsi lokio, nasrai — lyg liūto nasrai. Žvėris savo galią, savo sostą ir didelę valdžią gavo iš slibino.  Ir pamačiau vieną iš jo galvų tarsi mirtinai sužeistą, tačiau jo mirtinoji žaizda užgijo, ir visa žemė susižavėjusi nusekė paskui žvėrį.  Žmonės garbino slibiną, kad jis davė valdžią žvėriui, ir garbino žvėrį sakydami: „Kas gali lygintis su žvėrimi ir kas gali su juo kautis?“  Jam buvo duoti nasrai kalbėti didelius dalykus ir piktžodžiauti, taip pat galia veikti keturiasdešimt du mėnesius.  Tad jis atvėrė nasrus piktžodžiauti Dievui: piktžodžiauti jo vardui, jo buveinei ir gyvenantiems danguje.  Žvėriui buvo leista kariauti su šventaisiais ir juos nugalėti, ir buvo jam duota valdžia visoms giminėms, gentims, kalboms ir tautoms.  Jį garbins visi žemės gyventojai, — visi, kurių vardai neįrašyti nužudytojo Avinėlio gyvenimo knygoje nuo pasaulio užgimimo*.  Jei kas turi ausis, teklauso. 10  Jeigu kas skirtas nelaisvei, į nelaisvę ir eina. Jeigu kas žudys kalaviju, pats bus kalaviju nužudytas. Čia pasirodo šventųjų ištvermė ir tikėjimas. 11  Ir išvydau kitą žvėrį, išlendantį iš žemės. Šis turėjo du ragus, panašius į avinėlio, bet prakalbo kaip slibinas. 12  Jis naudojasi visa pirmojo žvėries valdžia jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirtinoji žaizda užgijo. 13  Jis daro didžius ženklus ir žmonėms matant netgi nuleisdina ugnį iš dangaus į žemę. 14  Jis klaidina žemės gyventojus ženklais, kuriuos jam buvo leista daryti žvėries akivaizdoje, liepdamas žemės gyventojams padirbti statulą žvėries, kuris buvo sužeistas kalaviju, bet atsigavo. 15  Jam buvo leista įkvėpti žvėries statulai dvasią, kad statula prabiltų ir išžudydintų visus, kurie nepagarbina žvėries statulos. 16  Ir jis verčia visus žmones — mažus ir didelius, turtingus ir beturčius, laisvuosius ir vergus, — kad leistųsi paženklinami žyme dešinėje rankoje ar kaktoje 17  ir kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, išskyrus turinčius žymę — žvėries vardą ar jo vardo skaičių. 18  Štai kur reikia išminties: kas protingas, teapskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius, o jo skaičius yra šeši šimtai šešiasdešimt šeši.

Išnašos

„Dievą žeidžiantys vardai“ — pažod. „piktžodžiavimo vardai“.
Žr. 1Pt 1:20 išnašą.