Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Apreiškimas 20:1–15

20  Ir išvydau iš dangaus nusileidžiant angelą su bedugnės raktu ir didele grandine rankoje.  Jis nutvėrė slibiną, senąją gyvatę, tai yra Velnią ir Šėtoną, sukaustė tūkstančiui metų,  įmetė į bedugnę, užrakino ir iš viršaus užantspaudavo, kad nebegalėtų klaidinti tautų, kol tas tūkstantis metų pasibaigs; paskui jis turės būti trumpam išleistas.  Išvydau sostus ir į juos sėdančius. Jiems buvo duota galia teisti. Mačiau sielas tų, kurie buvo nukirsdinti dėl to, kad liudijo apie Jėzų ir kalbėjo apie Dievą, ir kurie negarbino nei žvėries, nei jo statulos, nepriėmė žymės sau ant kaktos ir ant rankos. Jie atgijo ir karaliavo su Kristumi tūkstantį metų.  (Kiti mirusieji neatgijo, kol nepasibaigė tas tūkstantis metų.) Tai pirmasis prikėlimas.  Laimingas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prikėlime. Tiems antroji mirtis neturi galios. Jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir karaliaus su juo tą tūkstantį metų.  Kai tik tūkstantis metų baigsis, Šėtonas bus iš kalėjimo išleistas  ir išeis klaidinti tautų keturiuose žemės kampuose — Gogo ir Magogo — ir suburti jų karui. Jų skaičius kaip jūros smilčių.  Jie žygiavo plačiai per žemę, apsupo šventųjų stovyklą ir mylimąjį miestą. Tačiau iš dangaus krito ugnis ir juos prarijo. 10  O jų klaidintojas Velnias buvo įmestas į ugnies ir sieros ežerą, kur įmesti žvėris ir netikras pranašas. Jie bus kankinami dieną naktį, per amžių amžius. 11  Ir išvydau didelį baltą sostą ir jame Sėdintįjį. Nuo jo veido pabėgo žemė ir dangus ir nebeatsirado jiems vietos. 12  Mačiau mirusiuosius, didelius ir mažus, stovinčius priešais sostą, ir buvo atverstos knygos. Ir buvo atversta dar viena — gyvenimo knyga. Mirusiuosius teisė pagal jų darbus, remiantis tuo, kas parašyta tose knygose. 13  Jūra atidavė savo mirusiuosius, mirtis ir hadas* irgi atidavė savuosius, ir jie buvo teisiami kiekvienas pagal savo darbus. 14  O mirtis ir hadas buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai antroji mirtis — ugnies ežeras. 15  Ir kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygon, buvo įmestas į ugnies ežerą.

Išnašos

Žr. 8 priedą.