Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Apreiškimas 18:1–24

18  Paskui aš regėjau besileidžiant iš dangaus kitą angelą, turintį didžią valdžią; nuo jo šlovės nušvito žemė.  Jis galingu balsu šaukė: „Krito! Krito didžioji Babelė! Ji pavirto demonų buveine, visokios netyros dvasios lindyne ir visokių nešvarių, nekenčiamų paukščių lindyne,  nes jos ištvirkavimo aistros* vynas pakirto visas tautas, su ja ištvirkavo žemės karaliai, o žemės pirkliai pralobo iš jos begėdiškos prabangos galybės!“  Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą sakant: „Išeikite iš jos, manieji žmonės, kad neprisidėtumėte prie jos nuodėmių ir nepatirtumėte jos negandų,  nes jos nuodėmių prisikaupė ligi pat dangaus ir Dievas prisiminė jos padarytas neteisybes.  Atlyginkite jai taip, kaip ji atsilygindavo, padarykite jai dukart daugiau — dvigubai to, ką ji darė. Taurėje, kurioje ji maišė, sumaišykite jai antra tiek.  Kiek ji save liaupsino ir begėdiškai ištaigavo, tiek duokite jai kančių ir gedulo. Juk ji sako širdyje: ‘Sėdžiu lyg karalienė, nesu našlė ir gedulo tikrai nematysiu.’  Todėl per vieną dieną ištiks ją negandos, mirtis, gedulas, badas ir ji bus sudeginta ugnyje, nes galingas yra Jehova Dievas, kuris ją nuteisė.  Žemės karaliai, kurie su ja ištvirkavo ir begėdiškai ištaigavo, matydami jos liepsnų dūmus verks dėl jos ir iš sielvarto mušis į krūtinę. 10  Jie stovės atokiai, išgąsdinti jos kankynės, ir sakys: ‘O varge varge! Didysis mieste, Babele, galingasis mieste! Per vieną valandą buvo įvykdytas tau nuosprendis!’ 11  Žemės pirkliai irgi jos verks ir gedės, nes niekas nebepirks jų atgabentų prekių: 12  aukso, sidabro, brangakmenių, perlų, geriausios drobės, purpuro, šilko, skaisčiai raudono audinio, visokių dirbinių iš kvapiojo medžio, iš dramblio kaulo, iš brangiausios medienos, iš vario, geležies ir marmuro; 13  taip pat cinamono, amomo*, smilkalų, kvapiojo aliejaus, smilkomųjų sakų, vyno, alyvuogių aliejaus, smulkiausių miltų, kviečių, galvijų, avių, žirgų, karietų, vergų ir žmonių sielų. 14  Pasitraukė nuo tavęs sultingieji vaisiai, kurių troško tavo siela, praradai visus skanumynus bei prašmatnybes ir niekad nebebus galima jų rasti. 15  Pirkliai, kurie visu tuo prekiavo ir iš jos pralobo, stovės atokiai, išgąsdinti jos kankynės. Jie verks ir gedės 16  sakydami: ‘O varge varge! Didysis miestas, apsivilkęs geriausia drobe, purpuru ir skaisčiai raudonais apdarais, išsidabinęs aukso puošmenomis, brangakmeniais ir perlais. 17  Per vieną valandą buvo suniokoti šitokie turtai!’ Visi laivavedžiai, jūrų keliautojai, jūreiviai ir visi, kurie pragyvena iš jūros, stovėjo atokiai, 18  žiūrėdami į jos liepsnų dūmus, ir šaukė: ‘Kas galėtų prilygti didžiajam miestui?!’ 19  Jie bėrėsi žemes sau ant galvos ir šaukė verkdami ir gedėdami: ‘Varge varge! Didysis miestas, iš kurio prabangos pralobo visi turintys laivų jūroje. Per vieną valandą jis buvo nusiaubtas!’ 20  Džiaukis dėl to, dangau, ir jūs, šventieji, apaštalai ir pranašai, nes Dievas paskelbė jai nuosprendį dėl jūsų!“ 21  Vienas stiprus angelas iškėlė akmenį, tarsi didelę girną, ir sviedė į jūrą sakydamas: „Tokiu staigumu bus nusviesta Babelė, didysis miestas, ir jos niekad nebebus galima rasti. 22  Nebus daugiau tavyje girdėti lyrininkų giesmių, muzikantų, fleitininkų, trimitininkų, nebeliks tavyje nė jokio amatininko, niekas daugiau negirdės tavyje girnų ūžesio, 23  nebešvies tavyje žiburio šviesa, nebesigirdės jaunikio ir nuotakos balsų. Juk tavo pirkliai buvo žemės didžiūnai, juk tavo burtininkystėmis* buvo suklaidintos visos tautos. 24  Joje buvo rastas pranašų, šventųjų ir visų žemėje nužudytųjų kraujas.“

Išnašos

Pažod. „pykčio“.
Indiškas prieskonis.
Žr. Gal 5:20 išnašą.