Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Apaštalų darbai 6:1–15

6  Tomis dienomis, mokinių skaičiui augant, graikakalbiai žydai ėmė murmėti prieš žydus, kalbančius hebrajiškai, nes kasdien skirstant maistą būdavo pamirštamos jų našlės.  Todėl dvylika sukvietė visą mokinių daugybę ir pasakė: „Nedera mums palikus Dievo žodį patarnauti prie stalų.  Taigi, broliai, parinkite iš savo tarpo septynis vyrus, turinčius gerą vardą, kupinus dvasios ir išminties. Mes paskirsime juos tvarkyti šių reikalų,  o patys atsidėsime maldai ir žodžio tarnystei.“  Šie žodžiai patiko visai mokinių daugybei ir jie pasirinko Steponą — tikėjimo ir šventosios dvasios kupiną vyrą, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir prozelitą iš Antiochijos Mikalojų.  Jie atvedė juos pas apaštalus, ir tie pasimeldę uždėjo ant jų rankas.  Taigi Dievo žodis toliau plito ir mokinių skaičius Jeruzalėje sparčiai augo. Tikėjimui pakluso ir didelis būrys kunigų.  Steponas, kupinas malonės ir galios, darė tarp žmonių didžių stebuklų ir ženklų.  Bet pakilo kai kurie iš vadinamosios atleistinių sinagogos, kai kurie iš kirėniečių, aleksandriečių, taip pat iš Kilikijos ir Azijos ir ėmė su Steponu ginčytis. 10  Tačiau jie nepajėgė atsilaikyti prieš jo išmintį ir dvasią, kurios vedamas jis kalbėjo. 11  Tuomet jie slapta pakurstė kai kuriuos vyrus sakyti: „Mes girdėjome jį šnekant piktžodiškus dalykus apie Mozę ir Dievą.“ 12  Sukėlę liaudį, vyresniuosius ir Raštų žinovus, jie užpuolė Steponą ir sučiupę nuvedė į sinedrioną. 13  Tada pastatė melagingus liudytojus ir tie tvirtino: „Tas žmogus nesiliauja kalbėjęs prieš šią šventą vietą ir prieš Įstatymą. 14  Antai mes girdėjome jį sakant, kad tas Jėzus Nazarietis sugriaus šią vietą ir pakeis Mozės mums perduotus papročius.“ 15  Visi sėdintys sinedrione įbedę akis žiūrėjo į jį ir matė, kad jo veidas — tarsi angelo.

Išnašos