Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

2 Timotiejui 3:1–17

3  Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai,  nes žmonės bus savimylos, pinigų mylėtojai, pagyrūnai, išpuikę, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, neištikimi,  neturintys prigimtinės meilės, nesukalbami, šmeižikai, nesusivaldantys, nesutramdomi, nemylintys to, kas gera,  išdavikai, kietakakčiai, pasipūtę, mylintys malonumus, o ne Dievą,  iš pažiūros dievoti, bet atsižadėję dievotumo galios. Šalinkis tokių!  Juk iš tokių randasi tie, kurie skverbiasi į namus ir pavergia moterėles, apsunkusias nuo nuodėmių, visokių geismų vedžiojamas,  vis besimokančias ir niekaip nesugebančias iš tikro pažinti tiesos.  Kaip kad Janas ir Jambras prieštaravo Mozei, taip ir šitie prieštarauja tiesai. Tie žmonės visai sugedusio proto, tikėjimo atžvilgiu atmestini.  Tačiau jie toli nenueis, nes jų beprotybė bus visiems akivaizdi, kaip atsitiko ir su anais dviem. 10  O tu rūpestingai sekei mano mokymu, gyvenimo būdu, tikslu, tikėjimu, kantrybe, meile, ištverme, 11  persekiojimais ir kentėjimais, kokie mane ištiko Antiochijoje, Ikonijuje, Listroje. Visokių persekiojimų teko ištverti, ir iš jų visų mane išvadavo Viešpats. 12  Taip ir visi, trokštantys dievotai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. 13  O pikti žmonės ir apsimetėliai eis blogyn, klaidindami ir klaidinami. 14  Bet tu laikykis to, ko išmokai ir kuo buvai įtikintas, žinodamas, iš kokių žmonių išmokai. 15  Tu nuo kūdikystės pažįsti šventuosius raštus, kurie gali suteikti tau išminties, vedančios į išgelbėjimą per tikėjimą Kristuje Jėzuje. 16  Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, drausminti, taisyti, auklėti teisume, 17  kad Dievo žmogus būtų visiškai tinkamas, puikiai parengtas kiekvienam geram darbui.

Išnašos