Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

2 Timotiejui 2:1–26

2  Taigi, mano vaike, tu stiprėk malone, esančia Kristuje Jėzuje,  ir iš manęs girdėtus, daugelio liudytojų patvirtintus dalykus pavesk ištikimiems žmonėms, kurie bus tinkami ir kitus mokyti.  Kentėk drauge sunkumus kaip šaunus Kristaus Jėzaus karys.  Nė vienas, einantis kario tarnybą, norėdamas įtikti į tarnybą pašaukusiam, neužsiima pragyvenimo reikalais.  Ir kas rungiasi žaidynėse, nėra vainikuojamas, jeigu rungiasi ne pagal taisykles.  Plušančiam žemdirbiui pirmam dera ragauti derliaus vaisių.  Mąstyk apie tai, ką sakau, ir Viešpats suteiks tau supratimo apie viską.  Prisimink prikeltą iš mirusiųjų Jėzų Kristų, kilusį iš Dovydo palikuonių, kaip byloja mano skelbiama geroji naujiena,  dėl kurios kenčiu vargus ir tarsi koks piktadarys esu kalėjimo pančiuose. O Dievo žodis nėra supančiotas. 10  Todėl ir ištveriu viską dėl išrinktųjų, kad ir jie įgytų išgelbėjimą, kuris Kristuje Jėzuje, kartu su amžina šlove. 11  Štai patikimas žodis: jei su juo mirėme, su juo ir gyvensime; 12  jei ištveriame, su juo karaliausime; jei išsižadėsime jo, tai ir jis mūsų išsižadės; 13  net jei esame neištikimi, jis lieka ištikimas, nes negãli išsižadėti savęs. 14  Vis primink jiems šiuos dalykus, Dievo akivaizdoje prisakydamas nekovoti dėl žodžių, nes iš to jokios naudos, — tik kenkia klausytojams. 15  Visomis išgalėmis stenkis būti vertas Dievo pritarimo, neturintis ko gėdytis darbininkas, teisingai pateikiantis tiesos žodį. 16  O nešventų tuščiažodžiavimų venk; tie ves į vis didesnę bedievystę, 17  ir jų žodis plis kaip gangrena. Tarp tokių yra Himenėjas ir Filetas. 18  Jie nuklydo nuo tiesos, tvirtindami, esą prisikėlimas jau įvykęs, ir griauna kai kurių tikėjimą. 19  Vis dėlto Dievo pamatas stovi tvirtas, su tokiu antspaudu: „Jehova pažįsta tuos, kurie jam priklauso“ ir: „Teatsižada neteisumo kiekvienas, kas mini Jehovos vardą“. 20  Dideliuose namuose esama ne tik auksinių ir sidabrinių indų, bet ir medinių bei molinių, — vieni garbingos paskirties, antri negarbingos. 21  Kas pastarųjų šalinsis, tas bus garbingos paskirties indas, pašventintas, naudingas šeimininkui, parengtas kiekvienam geram darbui. 22  Tad bėk nuo jaunatvės geismų ir vykis teisumą, tikėjimą, meilę, ramybę drauge su tais, kurie šaukiasi Viešpaties iš tyros širdies. 23  Į kvailus, nemokšiškus ginčus nesivelk, žinodamas, kad jie sukelia vaidus. 24  Juk Viešpaties vergui nedera kivirčytis; jis turi būti su visais švelnus, gabus pamokyti, turi gebėti nukęsti bloga, 25  romiai aiškinti priešgyniaujantiems — gal kartais Dievas duos jiems atgailauti ir iš tikro pažinti tiesą, 26  ir jie išsivaduos iš Velnio žabangų, susipratę, kad buvo jo paimti į nelaisvę vykdyti jo valios.

Išnašos