Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

2 Timotiejui 1:1–18

1  Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas pagal gyvenimo pažadą Kristuje Jėzuje, —  mylimam vaikui Timotiejui. Malonė tau, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Kristaus Jėzaus, mūsų Viešpaties.  Esu dėkingas Dievui, kuriam, kaip ir mano protėviai, su švaria sąžine einu dievatarnystę, be paliovos prisimindamas tave savo maldavimuose, naktį ir dieną.  Menu tavo ašaras ir ilgiuosi tave pamatyti, kad būčiau kupinas džiaugsmo.  Mat atsimenu tavo neveidmainišką tikėjimą, kuris pirma gyveno tavo senelėje Loidėje ir tavo motinoje Eunikėje, ir, esu tikras, gyvena tavyje.  Dėl šitos priežasties primenu tau, kad neleistum prigesti Dievo dovanai, kurią esi gavęs mano rankų uždėjimu.  Dievas juk davė mums ne bailumo, o galybės, meilės ir nuovokumo dvasią.  Tad nesigėdyk nei mūsų Viešpaties liudijimo, nei manęs, jo kalinio, bet kliaudamasis Dievo galia kentėk drauge vargus dėl gerosios naujienos.  Jis išgelbėjo mus ir pašaukė šventu pašaukimu ne dėl mūsų darbų, o dėl savojo tikslo ir malonės, kuri mums duota Kristuje Jėzuje prieš daugelį amžių, 10  o dabar atskleista mūsų Gelbėtojo, Kristaus Jėzaus, pasirodymu. Jis pavertė mirtį niekais ir gyvenimą bei negendamybę nušvietė gerąja naujiena, 11  kurios skelbėju, apaštalu ir mokytoju aš buvau paskirtas. 12  Dėl šitos priežasties ir kenčiu tuos dalykus. Bet aš nesigėdiju, nes pažįstu tą, kurį įtikėjau, ir esu tikras, kad jis gali išsaugoti, ką esu jam patikėjęs, iki anos dienos. 13  Tebūna tau tarsi eskizas sveiki žodžiai, kuriuos iš manęs girdėjai, su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje. 14  Saugok tą puikų tau patikėtą turtą, padedamas šventosios dvasios, gyvenančios mumyse. 15  Tu žinai, kad nuo manęs nusisuko visi esantys Azijoje, tarp jų Figelas ir Hermogenas. 16  Tebūna Viešpats gailestingas Onesiforo namams, nes jis daug kartų suteikė man atgaivą ir nesigėdijo mano grandinių. 17  Būdamas Romoje, jis rūpestingai manęs ieškojo ir susirado. 18  Teduoda jam Viešpats patirti Jehovos* gailestingumą aną dieną. Be to, tu gerai žinai, kiek daug jis pasitarnavo Efeze.

Išnašos

Žr. 1 priedą.