Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

2 Petro 3:1–18

3  Mylimieji, tai jau antras laiškas, kurį jums rašau. Abiejuose priminimais žadinu jūsų aiškų mąstymą,  kad atsimintumėte šventųjų pranašų seniau sakytus žodžius ir jūsų apaštalų perduotą Viešpaties ir Gelbėtojo įsakymą.  Visų pirma žinokite, kad paskutinėmis dienomis atsiras šaipūnų, kurie šaipysis, gyvens savo geismais  ir kalbės: „Tai kaip ten tas pažadas, neva jis bus čia*? Juk nuo tada, kai užmigo mūsų protėviai, visa pasilieka taip, kaip buvo nuo pat kūrinijos atsiradimo.“  Mat jie tyčia nekreipia dėmesio, kad nuo seno buvo dangūs ir žemė, pagal Dievo žodį tvirtai iškilusi iš vandens ir apgaubta vandens,  ir kad taip ano meto pasaulis buvo pražudytas — užtvindytas vandeniu.  O dabartiniai dangūs ir žemė pagal tą patį žodį laikomi ugniai, saugomi teismo ir bedievių žmonių pražūties dienai.  Tik tegul nelieka, mylimieji, jūsų nepastebėta štai kas: viena diena Jehovai yra lyg tūkstantis metų ir tūkstantis metų — lyg viena diena.  Jehova nedelsia tesėti pažado, nors kai kurie tai laiko delsimu, bet yra jums kantrus, — jis nenori, kad kuris nors pražūtų, bet kad visi turėtų galimybę atgailauti. 10  O Jehovos diena ateis kaip vagis, kai dangūs išnyks su švilpesiu, elementai nuo karščio suirs ir žemė bei jos darbai bus atskleisti. 11  Jeigu visa tai turi šitaip suirti, kokie žmonės jūs turite būti, kaip pasižymėti šventais poelgiais ir dievotumo darbais, 12  laukdami ir aiškiai turėdami omenyje būsiant* Jehovos dieną, kai dangūs suirs ugnyje ir elementai ištirps nuo karščio! 13  Juk mes pagal jo pažadą laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas. 14  Todėl, mylimieji, šito laukdami dėkite visas pastangas, kad galiausiai jis rastų jus be dėmės, be ydos ir esančius taikoje. 15  Be to, mūsų Viešpaties kantrybę laikykite išgelbėjimu, kaip jums rašė ir mūsų mylimas brolis Paulius pagal jam duotą išmintį; 16  jis kalba apie šiuos dalykus visuose savo laiškuose. Tačiau juose esama ir sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos neišmanėliai ir svyruojantieji iškraipo, kaip ir kitus Raštus, savo pačių pražūčiai. 17  Tad jūs, mylimieji, iš anksto tai žinodami, saugokitės, kad savavaliautojai, patys būdami paklydę, drauge nenusivestų ir jūsų ir jūs nenupultumėte nuo savo tvirtybės. 18  Vis aukite mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus malone ir jo pažinimu. Jam tebūnie šlovė dabar ir iki amžinybės dienos.

Išnašos

Žodžiais „bus čia“ verčiamas graikiškas daiktavardis parousia (parùzija). Žr. 5 priedą.
Žodžiu „būsiant“ verčiamas graikiškas daiktavardis parousia (parùzija).