Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

2 Jono 1:1–13

 Vyresnysis išrinktajai poniai ir jos vaikams, kuriuos aš iš tiesų myliu (ne vien aš, bet ir visi pažinusieji tiesą)  dėl tiesos, gyvenančios mumyse ir būsiančios su mumis amžinai.  Su mumis bus malonė, gailestingumas ir ramybė* nuo Dievo Tėvo ir nuo Jėzaus Kristaus, Tėvo Sūnaus, tiesoje ir meilėje.  Nepaprastai nudžiugau radęs tavo vaikų tiesoje vaikštančių, kaip liepia įsakymas, kurį gavome iš Tėvo.  Tad dabar, ponia, tave prašau, — ne kaip naują įsakymą tau rašydamas, o kaip tą, kurį turėjome nuo pradžios, — mylėkime vienas kitą.  O meilė yra tai, kad vaikštome laikydamiesi jo įsakymų. Šitas yra įsakymas, kurį nuo pradžios girdėjote: turite vaikščioti joje.  Mat pasaulyje atsirado daug apgavikų, nepripažįstančių Jėzaus Kristaus atėjimo kūne. Toksai yra apgavikas ir antikristas.  Žiūrėkite savęs, kad neprarastumėte to, ką darbuodamiesi pasiekėme, bet gautumėte visą atlygį.  Nė vienas, kas nueina per toli ir nepasilieka Kristaus moksle, neturi Dievo. O kas tame moksle pasilieka, tas turi ir Tėvą, ir Sūnų. 10  Jei kas ateina pas jus ir neatsineša šito mokslo, nepriimkite jo į namus ir su juo nesisveikinkite. 11  Mat kas su juo sveikinasi, dalyvauja jo piktuose darbuose. 12  Nors turiu daug ką jums parašyti, nenoriu to daryti lape ir rašalu, bet viliuosi atvykti pas jus ir pasikalbėti akis į akį, kad jūsų džiaugsmas ištobulintas būtų. 13  Tave sveikina išrinktosios tavo sesers vaikai.

Išnašos

Arba „taika“.