Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

2 Tesalonikiečiams 3:1–18

3  Galiausiai, broliai, melskitės už mus, kad Jehovos žodis sparčiai plistų, būtų šlovinamas, kaip yra ir tarp jūsų,  ir kad būtume išgelbėti nuo netikusių ir nedorų žmonių, nes tikėjimą turi ne visi.  Viešpats ištikimas. Jis sustiprins jus ir apsaugos nuo piktojo.  Be to, pasitikime jumis Viešpatyje, kad vykdote ir vykdysite, ką jums įsakome.  Viešpats tenukreipia jūsų širdis į Dievo meilę ir į Kristaus ištvermę.  Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu įsakome jums, broliai, šalintis kiekvieno brolio, kuris gyvena nedrausmingai, ne pagal tradiciją, kurią perėmėte iš mūsų.  Patys juk žinote, kaip turėtumėte mumis sekti, nes mes tarp jūsų nebuvome nedrausmingi  ir nevalgėme dykai niekieno duonos, bet naktį ir dieną triūsėme ir vargome darbuodamiesi, kad kurio nors iš jūsų neapsunkintume, —  ne dėl to, kad neturėtume tam teisės, bet norėdami tapti jums pavyzdžiu, kad mumis sektumėte. 10  Maža to, pas jus būdami ne kartą jums prisakėme: „Kas nenori dirbti, tenevalgo.“ 11  Mat girdime, kad kai kurie iš jūsų gyvena nedrausmingai, nieko nedirba, tik kišasi, kur nereikia. 12  Tokiems įsakome ir raginame juos Viešpatyje Jėzuje Kristuje, kad, ramiai dirbdami, valgytų pačių pelnytą duoną. 13  O jūs, broliai, nepaliaukite darę gera. 14  Jeigu kas neklauso šiame laiške išdėstyto mūsų žodžio, laikykite tokį pažymėtu, nebebendraukite su juo, — kad susigėstų. 15  Nelaikykite jo priešu, o protinkite kaip brolį. 16  Pats ramybės Viešpats tegul nuolatos visokeriopai teikia jums ramybę. Tebūna Viešpats su jumis visais. 17  Štai sveikinimas mano, Pauliaus, ranka. Tai ženklas kiekviename laiške; taip aš rašau. 18  Tebūna su jumis visais mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė.

Išnašos