Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

2 Tesalonikiečiams 1:1–12

1  Paulius, Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių bendruomenei Dieve, mūsų Tėve, ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje.  Malonė jums ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus.  Mes visuomet jaučiame pareigą dėkoti Dievui už jus, broliai, kaip ir pridera, mat jūsų tikėjimas augte auga ir kiekvieno jūsų meilė vienas kitam stiprėja.  Tad mes patys jumis didžiuojamės Dievo bendruomenėse dėl jūsų ištvermės ir tikėjimo visuose jūsų persekiojimuose ir suspaudimuose, kuriuose atsilaikote.  Visa tai yra įrodymas, kad Dievo teismas teisingas; dėl to būsite palaikyti vertais Dievo karalystės, dėl kurios ir kenčiate.  Dievo požiūriu, išties juk teisinga atmokėti jūsų prispaudėjams priespauda,  o jums, prispaustiesiems, atilsiu drauge su mumis, kai Viešpats Jėzus apsireikš iš dangaus su savo galingais angelais  liepsnojančioje ugnyje. Jis įvykdys kerštą tiems, kurie nepažįsta Dievo, ir tiems, kurie nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus gerajai naujienai, —  jie bus nubausti amžina pražūtimi, pašalinti Viešpačiui iš akių ir nuo jo stiprybės šlovės, 10  kai jis ateis tam, kad būtų pašlovintas savo šventuosiuose ir pasigėrėtinas tą dieną visuose, kurie įtikėjo; o jūs irgi mūsų liudijimu patikėjote. 11  Dėl to mes visada už jus meldžiamės, — kad mūsų Dievas palaikytų jus vertais pašaukimo ir kad su galybe užbaigtų visa gera, kas jam patinka, taip pat tikėjimo darbą, 12  ir taip mūsų Viešpaties Jėzaus vardas būtų pašlovintas jumyse ir jūs — jame, pagal mūsų Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę.

Išnašos