Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

2 Korintiečiams 9:1–15

9  Tiesą sakant, apie patarnavimą šventiesiems man visai nebūtina jums rašyti,  nes žinau jūsų noringumą, dėl kurio giriuosi jumis makedonams, sakydamas, kad Achaja jau nuo pernai pasiruošusi, ir jūsų uolumas yra daugumą jų paskatinęs.  O brolius siunčiu tam, kad mūsų pasigyrimas jumis nepasirodytų šiuo atžvilgiu tuščias, — kad iš tiesų būtumėte pasiruošę, kaip apie jus ir sakiau.  Kad, jei kartais su manimi atvyktų makedonai ir rastų jus nepasiruošusius, mes (jau nekalbant apie jus) nebūtume dėl šitokio pasitikėjimo sugėdinti.  Todėl man atrodė būtina paraginti tuos brolius atvykti pas jus pirmiau ir iš anksto paruošti jūsų žadėtąją dosnią dovaną, kad šitaip ji būtų paruošta kaip dosni dovana, o ne kaip kažkas išreikalauto.  Štai ką pasakysiu: kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus.  Kiekvienas tedaro, kaip yra širdyje nusprendęs, ne gailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją.  O Dievas gali apipilti jus visokeriopa savo malone, kad jums visais atžvilgiais visuomet visko užtektų, kad būtumėte gausiai aprūpinti kiekvienam geram darbui.  Kaip parašyta: „Jis pažėrė, davė vargšams, jo teisumas išlieka per amžius.“ 10  O tas, kuris dosniai parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgyti, parūpins jums sėklos, duos jos gausiai ir padaugins jūsų teisumo vaisius. 11  Esate visokiais atžvilgiais praturtinami visokiam dosnumui, kuris per mus paskatina reikšti Dievui padėką.  12  Juk ši vieša tarnystė, šitas patarnavimas, ne vien patenkins šventųjų reikmes, bet ir išsilies daugeliu padėkų Dievui. 13  Šito patarnavimo įtikinti, jie šlovins Dievą už tai, kad esate klusnūs savo išpažįstamai Kristaus gerajai naujienai ir kad dosniai dalijatės su jais ir su visais. 14  Jūsų labui maldaudami, jie ilgėsis jūsų dėl jums suteiktos neprilygstamos Dievo malonės. 15  Dėkui Dievui už jo neapsakomą dovaną!

Išnašos