Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

2 Korintiečiams 8:1–24

8  Norime, broliai, kad žinotumėte apie Dievo malonę, suteiktą Makedonijos bendruomenėms, —  dideliam išmėginimui slegiant, jų džiaugsmo perteklius ir baisus jų skurdas išsiliejo dosnumo turtais,  pagal jų išgales ir, galiu paliudyti, netgi virš išgalių.  Jie patys primygtinai mus maldavo malonės prisidėti šelpimu ir leisti būti patarnavimo šventiesiems dalininkais.  Ir padarė ne tik tiek, kiek tikėjomės, bet, visų pirma, atidavė patys save — Viešpačiui ir mums Dievo valia.  Dėl to mes paraginome Titą, kad jis, kaip buvo pas jus tą maloningą šalpos darbą pradėjęs, taip jį ir užbaigtų.  Taigi, kaip esate pertekę visko — tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo ryžto ir mūsų meilės jums, — būkite pertekę ir šitos malonės.  Sakau tai ne įsakydamas, bet norėdamas jums pranešti apie kitų pasiryžimą ir išmėginti jūsų meilės nuoširdumą.  Juk žinote apie mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę — nors buvo turtingas, dėl jūsų tapo skurdžiumi, kad jūs per jo skurdą taptumėte turtingi. 10  Pasakysiu dėl šito savo nuomonę: tai jums patiems naudinga, mat prieš metus jūs tą veiklą ne tik pradėjote, bet ir norą tam parodėte. 11  O dabar užbaikite, ką pradėję, kad jūsų noras veikti būtų pagal jūsų išgales įgyvendintas. 12  Jei tik esama noringumo, davimas labai priimtinas — davimas iš to, ką žmogus turi, o ne iš to, ko neturi. 13  Noriu ne kad kitiems būtų lengva, o jums sunku, 14  bet kad jūsų perteklius šiuo metu išlygintų jų nepriteklių, — kad ir jų perteklius išlygintų jūsų nepriteklių, ir rastųsi lygybė. 15  Taip ir parašyta: „Kas turėjo daug, neturėjo per daug, o kas turėjo mažai, neturėjo per mažai.“ 16  Dėkui Dievui, kad įdėjo Titui į širdį tą patį uolų rūpinimąsi jumis. 17  Jis ne tik priėmė paraginimą, bet, būdamas labai uolus, vyksta pas jus savo noru. 18  Drauge su juo siunčiame brolį, kuris visose bendruomenėse giriamas dėl darbo gerosios naujienos labui. 19  Negana to, dar jis yra bendruomenių paskirtas būti mūsų bendrakeleiviu, kad padėtų tvarkyti šitą maloningą dovaną Viešpaties šlovei ir kad būtų patvirtintas mūsų geranoriškumas. 20  Taip saugomės, kad kas nors mūsų neapkaltintų dėl to, kaip šitas dosnias aukas tvarkome. 21  Mat „mes viskuo rūpinamės sąžiningai ne vien Jehovos akivaizdoje, bet ir žmonių akivaizdoje“. 22  Be to, siunčiame su jais savo brolį, kurio uolumą esame daugelį kartų įvairiais atžvilgiais patikrinę. Dabar jis dar uolesnis, nes labai jumis pasitiki. 23  Jei kiltų klausimų dėl Tito, tai jis mano bendražygis ir bendradarbis jūsų labui; o jei dėl mūsų brolių, — tai jie yra bendruomenių apaštalai*, Kristaus šlovė. 24  Tad bendruomenių akivaizdoje įrodykite savo meilę ir kad gyrėmės jumis pagrįstai.

Išnašos

Plg. Mk 3:14 išnašą.