Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

2 Korintiečiams 7:1–16

7  Todėl, mylimieji, turėdami šituos pažadus, apsivalykime nuo visų kūno ir dvasios nešvarumų, tobulindami šventumą Dievo baimėje.  Priimkite mus į savo širdis! Mes nė vieno nenuskriaudėme, nė vienam nepakenkėme, nė vieno neišnaudojome.  Tai kalbu ne tam, kad jus pasmerkčiau. Juk jau sakiau, kad esate mūsų širdyse, — kad drauge mirtume ir drauge gyventume.  Galiu kalbėti jums visiškai drąsiai, galiu labai jumis didžiuotis. Esu kupinas paguodos ir pertekęs džiaugsmo visuose mūsų suspaudimuose.  O kai atvykome į Makedoniją, mūsų kūnas neturėjo jokio atilsio — ir toliau buvome visaip spaudžiami: kõvos iš išorės, baimės iš vidaus.  Tačiau Dievas, guodžiantis prislėgtuosius, paguodė mus Tito apsilankymu.  Ir ne vien jo apsilankymu, bet ir paguoda, kuria jis buvo paguostas dėl jūsų, mat jis mums pranešė apie jūsų ilgesį, jūsų sielvartavimą, jūsų uolumą dėl manęs; taigi aš dar labiau nudžiugau.  Tad jeigu savo laišku jus ir nuliūdinau, to nesigailiu. Net jei iš pradžių gailėjausi (matau, kad tas laiškas jus nuliūdino, nors ir neilgam),  tai dabar džiaugiuosi — ne dėl to, kad buvote nuliūdinti, o kad liūdesys paskatino jus atgailauti. Jūs nuliūdote Dieve, todėl nuo mūsų nė kiek nenukentėjote. 10  Mat liūdesys Dieve veda į atgailą — išgelbėjimui, ir dėl to gailėtis neteks, o pasaulio liūdesys veda į mirtį. 11  Ir štai, kaip tik tas liūdesys Dieve sukėlė jumyse tokį didelį sujudimą, tokį apsivalymą, tokį pasipiktinimą, tokią baimę, tokį ilgesį, tokį uolumą, tokį norą ištaisyti negerovę! Jūs visais atžvilgiais pasirodėte tyri dėl to reikalo. 12  Nors jums parašiau, tai padariau ne dėl neteisybę padariusio ir ne dėl neteisybę patyrusio, o tam, kad Dievo akivaizdoje tarp jūsų kiltų sujudimas dėl mūsų. 13  Tuo ir esame paguosti. Ir ne tik paguosti — dar labiau nudžiugome dėl Tito džiaugsmo, nes jūs visi atgaivinote jam dvasią. 14  Taigi nelikau sugėdintas, kad buvau jam pasigyręs jumis, — kaip visa, ką jums sakėme, buvo tiesa, taip ir tai, dėl ko Titui gyrėmės, pasirodė esanti tiesa. 15  Ir jis yra prisirišęs prie jūsų dar labiau, mat prisimena, kaip jūs visi paklusote, kaip priėmėte jį su baime ir drebėdami. 16  Džiaugiuosi, kad dėl jūsų galiu būti visais atžvilgiais drąsus.

Išnašos