Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

2 Korintiečiams 5:1–21

5  Mes juk žinome: jeigu mūsų žemiškasis namas, ši palapinė, bus suardytas, turėsime pastatą iš Dievo, namą danguje — ne rankų darbo, amžiną.  Šioje buveinėje mes vaitojame trokšte trokšdami apsivilkti savo buveinę, kuri yra iš dangaus,  kad ją apsivilkę nebūtume rasti nuogi.  Mes, esantys šitoje palapinėje, prislėgti vaitojame, norėdami ne nusivilkti šitą, o apsivilkti aną, kad tai, kas mirtinga, būtų praryta gyvybės.  Tai Dievas mus tam paruošė ir davė mums dvasią kaip būsimųjų dalykų laidą.  Todėl mes visuomet turime tvirtą pasitikėjimą ir žinome: kol esame kūno namuose, esame svetur — toli nuo Viešpaties;  mes juk gyvename tikėjimu, o ne regėjimu.  Turime tvirtą pasitikėjimą ir mieliau jau būtume toli nuo kūno — namuose pas Viešpatį.  Tad ar būtume namuose pas jį, ar toli nuo jo, mūsų siekis yra jam įtikti. 10  Juk priešais Kristaus teismo sostą turės būti atskleista, koks kiekvienas iš mūsų yra, kad kiekvienas atsiimtų atlygį už tai, ką būdamas kūne darė — ar gera, ar bloga. 11  Taigi, pažįstame Viešpaties baimę, todėl ir įtikinėjame žmones — Dievas mus permano. Viliuosi, permano ir jūsų sąžinės. 12  Mes nepristatinėjame jums savęs iš naujo, o suteikiame jums progą mumis girtis, kad turėtumėte ką atsakyti tiems, kurie giriasi išore, o ne tuo, kas širdyje. 13  Juk jeigu mes pakvaišome, tai dėl Dievo, jeigu mes sveiko proto, tai dėl jūsų. 14  Mat Kristaus meilė valdo mus, padariusius tokią išvadą: vienas mirė už visus — taigi visi buvo mirę, — 15  mirė už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris numirė už juos ir buvo prikeltas. 16  Todėl nuo dabar mes nė apie vieną žmogų nesprendžiame pagal kūną. Ir net jeigu Kristų buvome pažinę kaip kūnišką, dabar jo tokio nebepažįstame. 17  Tad kuris yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Senieji dalykai praėjo — štai atsirado nauji! 18  Tačiau visa yra iš Dievo, kuris per Kristų sutaikė mus su savimi ir pavedė mums sutaikymo tarnystę, — 19  Dievas per Kristų taikė pasaulį su savimi, jiems neįskaitydamas jų prasikaltimų, ir patikėjo mums sutaikymo žinią. 20  Tad Kristaus vietoje einame pasiuntinių pareigas, tarytum Dievas prašytų per mus. Kristaus vietoje maldaujame: „Susitaikykite su Dievu!“ 21  Tą, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad per jį mes taptume Dievo teisumu.

Išnašos