Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

2 Korintiečiams 10:1–18

10  Dabar aš pats, Paulius, maldauju jus su Kristaus romumu ir maloningumu, — aš, kuris pas jus būdamas atrodau menkas, o už akių prieš jus smarkauju.  Meldžiu, kad pas jus būdamas neturėčiau dėl ko smarkauti ir imtis prieš kai kuriuos griežtų priemonių — prieš tuos, kurie mano, jog mes elgiamės kūniškai.  Nors kūne gyvename, kariaujame ne kūniškai.  Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet turi Dievo galybę griauti tvirtoves.  Mes juk griauname išvedžiojimus ir visa, kas iškeliama aukščiau Dievo pažinimo, ir paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui.  Esame pasirengę bausti visokį neklusnumą, kai tik būsite pasidavę klusnumui.  Jūs vertinate pagal išorę. Jei kas įsitikinęs esąs Kristaus, tepasvarsto pats sau štai apie ką: kaip jis yra Kristaus, taip ir mes.  Net jeigu kiek per daug pasigirčiau įgaliojimais, Viešpaties mums suteiktais jums ugdyti, o ne griauti, nebūsiu sugėdintas.  Bet aš nenoriu, kad atrodytų, jog savo laiškais jus bauginu. 10  Mat jie sako: „Laiškai, tiesa, svarūs ir įtaigūs, bet pats, kai apsilanko, atrodo neįspūdingai ir jo kalba — visiški niekai.“ 11  Toksai teįsidėmi štai ką: kokie atrodome iš laiškų žodžių, kai nesame pas jus, tokie pasirodysime ir darbu, kai būsime pas jus. 12  Mes nedrįstame priskirti savęs prie tų, kurie patys save iškelia, ar su jais lygintis. Matuodami save pagal save ir lygindami save su savimi, jie išties neturi supratimo. 13  O mes girdamiesi neperžengsime mums nustatytų ribų — laikysimės Dievo mums atmatuotos srities ribų, siekiančių jus pačius. 14  Mes neužgriebiame per toli, lyg dar nebūtume jūsų pasiekę, juk su gerąja naujiena apie Kristų atėjome iki jūsų pirmi. 15  Nesigirdami už mums nustatytų ribų, tai yra kitų triūsu, turime viltį, kad, jūsų tikėjimui augant, tapsime dideli jumyse dėl to, ką nuveikėme savo srityje. Tada dar išsiplėsime, 16  kad skelbtume gerąją naujieną kraštuose toliau jūsų ir nesigirtume jau atliktu darbu kito srityje. 17  „O kas giriasi, tesigiria Jehova.“ 18  Juk tinkamu pripažįstamas ne tas, kuris save iškelia, o tas, kurį iškelia Jehova.

Išnašos