Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

1 Timotiejui 1:1–20

1  Paulius, Dievo, mūsų Gelbėtojo, ir Kristaus Jėzaus, mūsų vilties, įsakymu Kristaus Jėzaus apaštalas, —  Timotiejui, tikram savo vaikui tikėjime. Malonė tau, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Kristaus Jėzaus, mūsų Viešpaties.  Kaip kad paraginau tave pasilikti Efeze ketindamas vykti į Makedoniją, taip ir dabar raginu, kad įsakytum kai kuriems neskleisti kitokio mokslo  ir nesigilinti į pasakas ir kilmės sąrašus, — tie dalykai nieko neduoda, tik kelia painius klausimus ir neturi nieko bendra su tuo, ką Dievas teikia tikėjime.  Šio priesako tikslas yra meilė iš tyros širdies, geros sąžinės ir neveidmainiško tikėjimo.  Kai kurie, nuklydę nuo šių dalykų, leidosi į tuščias kalbas.  Jie trokšta būti įstatymo mokytojai, nors nesupranta nei ką kalba, nei ką taip atkakliai tvirtina.  Mes žinome, kad Įstatymas yra geras, jei tik žmogus taiko jį pagal paskirtį*,  suprasdamas, kad įstatymas skirtas ne teisiajam, o savavaliautojams ir maištautojams, bedieviams ir nusidėjėliams, neištikimiesiems ir šventvagiams, tėvažudžiams ir motinžudžiams, žmogžudžiams, 10  ištvirkautojams, vyrams, kurie tenkinasi su vyrais, žmonių grobėjams, melagiams, priesaikos laužytojams ir viskam, kas tik prieštarautų sveikam mokslui, 11  pagrįstam laimingojo Dievo šlovinga gerąja naujiena, kuri buvo man patikėta. 12  Esu dėkingas Kristui Jėzui, mūsų Viešpačiui, padariusiam mane stiprų, kad palaikė mane ištikimu paskirdamas į tarnystę, 13  nors anksčiau buvau piktžodžiautojas, persekiotojas ir akiplėša, — manęs buvo pasigailėta, nes taip dariau dėl nežinojimo ir netikėjimo. 14  Mūsų Viešpaties malonė išsiliejo be saiko kartu su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje. 15  Štai patikimas žodis, vertas visiško pritarimo: Kristus Jėzus atėjo į pasaulį išgelbėti nusidėjėlių, iš kurių pirmutinis esu aš. 16  Bet manęs buvo pasigailėta, kad per mane, per pirmutinį, Kristus Jėzus parodytų visą savo kantrybę kaip pavyzdį tiems, kurie jį įtikės amžinam gyvenimui. 17  Amžinybės Karaliui, nepragaištančiam, neregimam, — vieninteliam Dievui tebūna garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen. 18  Šį priesaką perduodu tau, mano vaike Timotiejau, atsižvelgdamas į pranašystes, ištartas apie tave, kad jų skatinamas kovotum šauniąją kovą 19  išlaikydamas tikėjimą ir gerą sąžinę; kai kurie jos atsižadėjo ir jų tikėjimo laivas sudužo. 20  Tarp tokių yra Himenėjas ir Aleksandras, — juos atidaviau Šėtonui, kad taip nubausti nebepiktžodžiautų.

Išnašos

Pažod. „teisėtai“.