Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

1 Petro 4:1–19

4  Taigi, Kristus kentėjo kūnu, tad ir jūs apsiginkluokite ta pačia nuostata, nes tas, kas iškentė kūnu, atsižadėjo nuodėmių,  kad likusį laiką kūne gyventų nebe žmonių geismais, o Dievo valia.  Gana, kad praėjusį laiką vykdėte tautų valią, kai buvote pasidavę įžūliai elgtis, tenkinti geidulius, girtauti, ūžauti, varžytis išgertuvėse ir neleistinai stabmeldžiauti.  Kadangi nebebėgate su jais pasinerti į tą patį pasileidimo liūną, jie stebisi ir jus užgaulioja.  Bet tie žmonės atsiskaitys tam, kuris pasirengęs teisti gyvus ir mirusius.  Juk dėl to geroji naujiena buvo paskelbta ir mirusiems*, kad jie, nuteisti pagal kūną žmonių požiūriu, gyventų dvasia Dievo požiūriu.  Visų dalykų galas priartėjo. Tad būkite sveikos nuovokos, būkite budrūs melstis.  O visų pirma karštai mylėkite vieni kitus, nes meilė uždengia daugybę nuodėmių.  Būkite vieni kitiems svetingi be niurnėjimo. 10  Pagal tai, kokią kiekvienas gavote dovaną, naudokite ją patarnauti vienas kitam kaip geri visokeriopos Dievo malonės prievaizdai. 11  Jei kas kalba, tekalba kaip Dievo apreikštuosius žodžius; jei kas patarnauja, tepatarnauja pasikliaudamas Dievo teikiama stiprybe, kad visu kuo per Jėzų Kristų būtų šlovinamas Dievas. Jam priklauso šlovė ir galybė per amžių amžius. Amen. 12  Mylimieji, nesistebėkite, kad jus degina ugnis, tarsi tai būtų kažkas keista; taip darosi, kad būtumėte išbandyti. 13  Priešingai, džiaukitės būdami Kristaus kentėjimų dalininkai, kad galėtumėte džiaugtis didžiu džiaugsmu ir tada, kai apsireikš jo šlovė. 14  Jeigu jus užgaulioja dėl Kristaus vardo, esate laimingi, nes šlovės dvasia, paties Dievo dvasia, ilsisi ant jūsų. 15  Tik niekas iš jūsų tenekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadarys ar toksai, kuris kišasi į svetimus reikalus. 16  O jeigu kas kenčia dėl to, kad yra krikščionis, tegu nesigėdija, bet šlovina šiuo vardu Dievą. 17  Juk atėjo skirtas laikas prasidėti teismui nuo Dievo namų. O jeigu jis prasidės nuo mūsų, tai koks galas laukia tų, kurie Dievo gerajai naujienai nepaklūsta? 18  „Ir jeigu teisusis sunkiai išgelbėjamas, tai kur bepasirodys bedievis ir nusidėjėlis?“ 19  Taigi tie, kurie kenčia pagal Dievo valią, tepaveda savo sielas ištikimajam Kūrėjui, darydami gera.

Išnašos

T. y. mirusiems dvasine prasme. Žr. Ef 2:1.