Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

1 Petro 3:1–22

3  Taip ir jūs, žmonos, klausykite savo vyrų, kad jeigu kurie nepaklūsta žodžiui, būtų laimėti be žodžio, žmonų elgesiu,  matydami, jog elgiatės tyrai ir su didžia pagarba.  Ir tegul puošia jus ne išorė — supinti plaukai, aukso gražmenos ar drabužiai, —  bet širdyje slypintis žmogus, apsivilkęs nesunešiojamu apdaru tykios ir romios dvasios, kuri labai brangi Dievo akyse.  Juk kadaise šventos moterys, kurios vylėsi Dievu, irgi taip puošėsi, būdamos klusnios savo vyrams.  Štai Sara klaũsė Abraomo ir vadino jį viešpačiu. Jūs esate jos dukterys, jeigu tik darote gera nebijodamos jokių bauginimų.  Taip ir jūs, vyrai, gyvenkite su žmonomis supratingai, gerbkite jas kaip trapesnį indą — kaip moteris, juk drauge su jomis esate gyvenimo malonės paveldėtojai; tada nebus kliūties jūsų maldoms.  Galiausiai visi būkite vienminčiai, atjautūs, broliškai mylintys, jautrios širdies, nuolankios dvasios,  neatmokėkite skriauda už skriaudą ar įžeidimu už įžeidimą, bet, priešingai — laiminkite, nes tokiu keliu eiti buvote pašaukti, kad paveldėtumėte palaiminimą. 10  „Kas nori mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, tas tesulaiko savo liežuvį nuo blogio ir lūpas nuo apgaulingos kalbos, 11  tesigręžia nuo blogio ir tedaro gera; teieško taikos* ir tegul vejasi ją. 12  Juk Jehovos akys žvelgia į teisiuosius ir jo ausys girdi jų maldavimą; tačiau Jehovos veidas — prieš darančius bloga.“ 13  Tikrai, kas gi jums pakenks, jeigu uoliai darysite gera? 14  Net jeigu jums tenka kentėti dėl teisumo, esate laimingi. O to, ko jie bijo, nebijokite ir nepraraskite savitvardos. 15  Šventu laikykite Viešpatį Kristų savo širdyse, visada pasirengę apsiginti, jeigu kas pareikalautų jūsų pagrįsti savąją viltį, tik darykite tai romiai ir labai pagarbiai. 16  Išlaikykite gerą sąžinę, kad tie, kurie niekinamai kalba apie jūsų gerą elgesį Kristuje, susigėstų dėl to, dėl ko jus peikia. 17  Verčiau kentėti už gerus darbus, jeigu tokia Dievo valia, negu už blogus. 18  Juk ir Kristus kartą visiems laikams mirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad nuvestų jus pas Dievą, pats numarintas kūnu, o atgaivintas dvasia. 19  Kaip dvasia jis nuėjo skelbti kalėjime esančioms dvasioms, 20  kurios kadaise, Nojaus dienomis, buvo neklusnios, kai Dievo kantrybė laukė bestatant laivą, kuriuo keli žmonės, tai yra aštuonios sielos, buvo išgelbėti per vandenį. 21  O dabar per Jėzaus Kristaus prisikėlimą jus gelbsti to atitikmuo — krikštas (ne kūno nešvaros nuplovimas, bet prašymas, kad Dievas suteiktų gerą sąžinę). 22  Jis nuėjo į dangų ir yra Dievo dešinėje; jam buvo pavesti ir angelai, ir valdžios, ir galybės.

Išnašos

Arba „ramybės“.