Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

1 Petro 2:1–25

2  Todėl pameskite visokią blogybę, visokį klastingumą, veidmainystę, pavydą ir visokias pagiežingas apkalbas.  Lyg naujagimiai trokškite gryno žodžio pieno, kad juo augtumėte išgelbėjimui,  jeigu jau paragavote, koks Viešpats maloningas.  Jūs, einantys prie jo, prie gyvo akmens, žmonių, tiesa, atmesto, bet Dievo išrinkto, brangaus,  ir patys esate tarsi gyvi akmenys, iš kurių statomi dvasiniai namai, kad būtumėte šventa kunigija ir aukotumėte priimtinas Dievui dvasines aukas per Jėzų Kristų.  Raštas juk sako: „Štai dedu Sione rinktinį akmenį, kertinį pamato akmenį, brangų; ir kas tik juo tiki, tikrai nenusivils*.“  Todėl jis brangus jums, tikintiems. O netikintiems: „kaip tik tas akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo viršutiniu kertiniu akmeniu“  ir „suklupimo akmeniu, nupuolimo uola“. Jie suklumpa, nes nepaklūsta žodžiui. Taip jiems ir skirta.  O jūs esate „išrinkta giminė, karališkoji kunigija, šventa tauta, ypatinga nuosavybe tapę žmonės, kad visur skelbtumėte dorybes“ to, kuris pašaukė jus iš tamsos į savo nuostabią šviesą. 10  Kadaise nebuvote tauta, o dabar esate Dievo tauta; nebuvote patyrę gailestingumo, o dabar esate patyrę gailestingumą. 11  Mylimieji, raginu jus, kaip ateivius ir laikinus gyventojus, saugotis kūno geismų, kovojančių prieš sielą. 12  Jūsų elgesys tarp tautų tebūna nepriekaištingas, kad dėl tų dalykų, dėl kurių žmonės dabar peikia jus kaip piktadarius, patikrinimo dieną šlovintų Dievą, nes mato gerus jūsų darbus. 13  Dėl Viešpaties pakluskite visokiam žmogiškam sutvarkymui: ar karaliui, kaip viršiausiam, 14  ar valdytojams, kaip jo pasiųstiems bausti piktadarių ir pagirti geradarių. 15  Juk tokia Dievo valia, kad darydami gera nutildytumėte neišmanėliškas neprotingų žmonių kalbas. 16  Būkite kaip laisvi žmonės, tačiau ne tokie, kurie savo laisve dangsto blogį, bet kaip Dievo vergai. 17  Gerbkite visus, mylėkite broliją, bijokite Dievo, gerbkite karalių. 18  Namų tarnai tebūna su visa derama baime klusnūs savo šeimininkams — ne vien geriems ir supratingiems, bet ir įnoringiems, 19  nes jeigu kas atlaiko vargus ir kenčia nepelnytai, dėl savo sąžinės Dievo akivaizdoje, tai yra vertybė. 20  Juk argi čia nuopelnas, jeigu ištveriate mušami už nuodėmes? Tačiau jeigu ištveriate kentėdami už gerus darbus, tai yra vertybė Dievui. 21  Juk tam ir buvote pašaukti — pats Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad tiksliai sektumėte jo pėdomis. 22  Jis nepadarė nuodėmės, jo lūpose nerasta apgaulės. 23  Įžeidinėjamas jis neatsakė įžeidimais, kentėdamas negrasino, bet patikėjo save tam, kuris teisia teisingai. 24  Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant stulpo*, kad būtume išvaduoti iš nuodėmių ir gyventume teisumui. „Jo žaizdomis buvote išgydyti.“ 25  Juk jūs buvote lyg paklydusios avys, o dabar sugrįžote pas savo sielų ganytoją ir prižiūrėtoją.

Išnašos

Arba „tikrai nebus sugėdintas“.
Pažod. „ant medžio“.