Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

1 Petro 1:1–25

1  Petras, Jėzaus Kristaus apaštalas — laikiniems gyventojams, pasklidusiems Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje, išrinktiesiems  Dievo Tėvo numatymu, pašventintiems dvasia, kad būtų klusnūs ir pašlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Tepadaugėja jums malonės ir ramybės.  Tebūna palaimintas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas ir Tėvas, kuris dėl savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prikėlimu iš mirusiųjų atgimdė mus gyvai vilčiai,  nepragaištančiam, nesuterštam ir nenykstančiam paveldui. Šis danguje laikomas jums,  Dievo galia per tikėjimą saugomiems išgelbėjimui, kuris bus apreikštas paskutiniu laiku.  Tuo jūs labai džiaugiatės, nors šį trumpą laiką, kai reikia, tenka ir paliūdėti dėl įvairių išbandymų,  kad jūsų išmėgintas tikėjimas, daug vertingesnis už pražūvantį auksą, nors ir ugnimi ištirtą*, būtų rastas vertas gyriaus, šlovės ir pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus.  Kad ir nesate jo matę, jūs mylite jį. Nors dabar jo neregite, tikite juo ir džiūgaujate neapsakomu, šlovingu džiaugsmu,  gaudami tikėjimo vaisių — savo sielų išgelbėjimą. 10  Šitą išgelbėjimą kruopščiai aiškinosi ir rūpestingai tyrinėjo pranašai, kurie pranašavo apie jums skirtąją malonę. 11  Jie tyrinėjo, kada ir koks bus Kristui skirtas laikotarpis, apie kurį dvasia jiems bylojo, iš anksto liudydama apie Kristaus kentėjimus ir kas šlovinga vyks paskui. 12  Jiems buvo apreikšta, kad ne sau, bet jums patarnauja perduodami tai, ką dabar per šventąją dvasią, atsiųstą iš dangaus, jums pranešė paskelbusieji gerąją naujieną. Į šiuos dalykus trokšta pažvelgti angelai. 13  Todėl nuteikite protą veiklai*, būkite visiškai blaivūs; sudėkite viltis į malonę, kurią patirsite per Jėzaus Kristaus apsireiškimą. 14  Kaip klusnumo vaikai, nebesileiskite formuojami geismų, kuriems anksčiau pasiduodavote dėl savo neišmanymo, 15  bet, sekdami Šventuoju, kuris jus pašaukė, tapkite ir jūs šventi visu savo elgesiu. 16  Juk parašyta: „Būkite šventi, nes aš esu šventas.“ 17  Be to, jeigu šaukiatės Tėvo, kuris nešališkai teisia kiekvieną pagal jo darbą, elkitės su baime, kol gyvenate kaip ateiviai. 18  Juk žinote, kad ne pragaištančiais dalykais, ne auksu ar sidabru, buvote išvaduoti iš bevaisės gyvensenos, kurią perėmėte iš protėvių, 19  bet brangiu krauju — tarsi avinėlio be ydos ir dėmės, — Kristaus krauju. 20  Tiesa, numatytas jis buvo prieš pasaulio užgimimą*, bet pasirodė laikų pabaigoje dėl jūsų, 21  jo dėka tikinčių Dievą — tą, kuris prikėlė jį iš mirusiųjų ir suteikė jam šlovę, — kad jūsų tikėjimas ir viltis būtų Dieve. 22  Dabar, kai klusnumu tiesai išgryninote savo sielas ir taip išsiugdėte neveidmainingą brolišką meilę, karštai iš širdies mylėkite vieni kitus. 23  Jūs buvote atgimdyti — ir ne iš pragaištančios, bet iš nepragaištančios sėklos, gyvojo ir amžinojo Dievo žodžiu. 24  Juk „visoks kūnas yra lyg žolė, ir visa jo šlovė — tarsi žolės žiedas; žolė nuvysta ir žiedas nubyra, 25  o Jehovos* žodis išlieka amžinai“. Tas „žodis“ yra jums paskelbta geroji naujiena.

Išnašos

Arba „išgrynintą“.
Pažod. „susijuoskite proto strėnas“.
Pažod. „prieš pasaulio [sėklos] metimą žemyn“. Turimi omenyje Adomo ir Ievos vaikai.
Žr. 1 priedą.