Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

1 Jono 4:1–21

4  Mylimieji, ne kiekviena ištarme* tikėkite, bet patikrinkite ištarmes, ar jos Dievo įkvėptos, nes atsirado pasaulyje daug netikrų pranašų.  Štai iš ko žinote, kad ištarmė yra iš Dievo: kiekviena ištarmė, kuri pripažįsta Jėzų Kristų atėjus kūne, yra iš Dievo,  ir jokia ištarmė, nepripažįstanti Jėzaus, nėra iš Dievo, — tai antikristo ištarmė, kurią girdėjote ateisiant, ir ji dabar jau pasaulyje.  Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos, nes tas, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje.  Jie yra iš pasaulio, todėl kalba apie tai, kas pasaulio, ir pasaulis jų klauso.  Mes esame iš Dievo. Kas siekia Dievo pažinimo, tas mūsų klauso, o kas nėra iš Dievo, mūsų neklauso. Taip atskiriame tiesos ištarmę nuo apgaulės ištarmės.  Mylimieji, mylėkime vienas kitą, nes meilė yra iš Dievo, ir kiekvienas, kas myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą.  Kas nemyli, nėra Dievo pažinęs, nes Dievas yra meilė.  Mumyse Dievo meilė buvo parodyta tuo, kad Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad per jį gautume gyvenimą. 10  Štai kas yra meilė: ne kad mes mylėjome Dievą, bet kad jis mylėjo mus ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimo auką už mūsų nuodėmes. 11  Mylimieji, jeigu Dievas mus taip mylėjo, tai ir mes privalome vienas kitą mylėti. 12  Dievo niekas niekada nėra regėjęs. Jeigu vienas kitą mylime, Dievas pasilieka mumyse ir jo meilė mumyse yra ištobulinta. 13  Štai iš ko žinome, kad pasiliekame jame ir jis — mumyse: jis davė mums savo dvasią. 14  Be to, mes patys matėme ir liudijame, kad Tėvas atsiuntė savo Sūnų kaip pasaulio Gelbėtoją. 15  Kas išpažįsta, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus, tame Dievas pasilieka, ir jis — Dieve. 16  Ir mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli. Dievas yra meilė; kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame. 17  Taip meilė buvo mumyse ištobulinta, kad teismo dieną turėtume drąsos kalbėti, nes koks jis* yra, tokie ir mes šiame pasaulyje esame. 18  Meilėje nėra baimės — tobula meilė išveja baimę, mat baimė kausto. Kas bijo, tas nėra tapęs tobulas meile. 19  O mes mylime, nes jis mus pirmas pamilo. 20  Kas sako: „Aš myliu Dievą“, o savo brolio nekenčia, tas melagis. Juk kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nėra matęs. 21  Mes turime šį jo įsakymą: kas myli Dievą, turi mylėti ir savo brolį.

Išnašos

Pažod. „dvasia“.
T. y. Jėzus Kristus.