Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

1 Tesalonikiečiams 5:1–28

5  O apie laikus ir laikotarpius, broliai, nėra reikalo jums rašyti.  Juk patys gerai žinote, kad Jehovos diena ateis lygiai taip, kaip vagis naktį.  Kai jie sakys: „Ramybė* ir saugumas!“, tada juos ištiks staigi pražūtis, kaip kad gimdymo skausmai suima nėščią moterį, ir jie nieku gyvu nepaspruks.  O jūs, broliai, nesate tamsoje, kad ta diena užkluptų jus kaip kokius vagis,  nes visi jūs esate šviesos sūnūs ir dienos sūnūs. Mes nepriklausome nei nakčiai, nei tamsai.  Tad nemiegokime kaip kiti — budėkime ir būkime blaivūs.  Juk kas miega, miega naktį, ir kas pasigeria, pasigeria naktį.  O mes, kurie priklausome dienai, būkime blaivūs, užsidėję tikėjimo bei meilės krūtinšarvį ir išgelbėjimo vilties šalmą,  nes Dievas skyrė mus ne rūstybei, o tam, kad per savo Viešpatį Jėzų Kristų įgytume išgelbėjimą. 10  Jis už mus numirė, kad — ar budėtume, ar miegotume — drauge su juo gyventume. 11  Tad drąsinkite vienas kitą ir vienas kitą ugdykite, ką jūs ir darote. 12  Prašome jus, broliai, gerbti tuos, kurie tarp jūsų pluša, vadovauja jums Viešpatyje ir jus protina, 13  ir nepaprastai juos branginti, mylėti dėl jų darbo. Taikiai tarpusavyje sugyvenkite. 14  Be to, raginame jus, broliai: protinkite nedrausminguosius, guoskite prislėgtuosius, palaikykite silpnuosius, su visais būkite kantrūs. 15  Žiūrėkite, kad kuris neatmokėtumėte kam nors blogu už bloga, — visada stenkitės daryti gera vieni kitiems ir visiems. 16  Visada džiaukitės. 17  Be paliovos melskitės. 18  Už viską dėkokite, nes tokia jums yra Dievo valia Kristuje Jėzuje. 19  Negesinkite dvasios. 20  Neniekinkite pranašavimų. 21  Visa ištirkite ir to, kas gera, laikykitės. 22  Susilaikykite nuo visokio pobūdžio nedorybių. 23  Pats ramybės Dievas tepadaro jus visiškai šventus. Ir tegul jūsų dvasia, siela ir kūnas bus išsaugoti visais atžvilgiais sveiki, be priekaišto, kai mūsų Viešpats Jėzus Kristus bus čia*. 24  Tas, kuris jus šaukia, yra ištikimas, — jis tai ir padarys. 25  Broliai, melskitės už mus. 26  Sveikinkite visus brolius šventu pabučiavimu. 27  Saikdinu jus Viešpačiu, kad šis laiškas bus perskaitytas visiems broliams. 28  Tebūna su jumis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė.

Išnašos

Arba „taika“.
Žodžiais „bus čia“ verčiamas graikiškas daiktavardis parousia (paruzija). Žr. 5 priedą.