Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

1 Tesalonikiečiams 4:1–18

4  Galiausiai, broliai, būdami mūsų pamokyti, kaip dera elgtis, kad patiktumėte Dievui, jūs taip ir elgiatės, tik prašome ir raginame jus Viešpatyje Jėzuje daryti tai dar uoliau.  Juk žinote, kokius jums davėme įsakymus Viešpaties Jėzaus vardu.  Štai kokia yra Dievo valia, jūsų pašventinimas: kad susilaikytumėte nuo ištvirkavimo,  kad kiekvienas iš jūsų išmoktumėte laikyti savąjį indą šventume ir pagarboje,  užuot atsidavę nepasotinamam geidulingumui kaip kad Dievo nepažįstančios tautos,  ir kad nė vienas nepradėtumėte kenkti ir nesikėsintumėte į savo brolio teises šiuo klausimu, nes Jehova už visus tuos dalykus keršija, kaip jums iš anksto pasakėme ir aiškiai paliudijome.  Dievas juk pašaukė mus ne į netyrumą, o kad būtume pašventinti.  Taigi, tas, kuris tai atmeta, ne žmogų atmeta, o Dievą, duodantį jums dvasią savo šventąją.  Apie brolišką meilę nėra reikalo jums rašyti, nes patys esate Dievo mokomi vienas kitą mylėti. 10  Jūs taip ir elgiatės su visais broliais visoje Makedonijoje. Tik raginame jus, broliai: darykite tai dar uoliau, 11  būkite nusistatę gyventi ramiai, užsiimti savais reikalais ir darbuotis savo rankomis, kaip jums ir įsakėme. 12  Taip jūs deramai elgsitės pašaliečių akyse ir nieko nestokosite. 13  Be to, broliai, nenorime palikti jūsų nežinioje dėl užmigusiųjų, kad neliūdėtumėte kaip kiti, — tie, kurie neturi vilties. 14  Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai ir tuos, kurie Jėzuje užmigę, Dievas su juo atves. 15  Štai ką jums pagal Jehovos žodį pasakysime: mes, gyvieji, kurie išliksime iki Viešpats jau bus čia*, tikrai nepralenksime užmigusiųjų, 16  nes pats Viešpats nusileis iš dangaus su paliepiamu šauksmu, su arkangelo balsu ir Dievo trimito gausmu, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia. 17  Paskui mes, gyvieji, išlikusieji, drauge su jais būsime debesyse nunešti susitikti ore su Viešpačiu; taip visuomet su Viešpačiu ir būsime. 18  Tad guoskite vienas kitą šiais žodžiais.

Išnašos

Žodžiais „jau bus čia“ verčiamas graikiškas daiktavardis parousia (paruzija). Žr. 5 priedą.