Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

1 Tesalonikiečiams 3:1–13

3  Taigi ilgiau nebeiškęsdami nusprendėme, jog bus geriau vieniems pasilikti Atėnuose,  ir pasiuntėme Timotiejų, mūsų brolį ir Dievo tarną dėl Kristaus gerosios naujienos, kad jus sustiprintų ir paguostų jūsų tikėjime,  kad nė vienas šiuose suspaudimuose nesvyruotų. Juk patys žinote, kad su mumis taip turi būti.  Kai buvome su jumis, iš anksto jums sakėme, kad turėsime kentėti suspaudimą, ir, kaip žinote, taip ir atsitiko.  Štai kodėl, ilgiau nebeiškęsdamas, pasiunčiau pasiuntinį, kad sužinotų, ar tebesate ištikimi, ar kartais Gundytojas jūsų nesugundė ir mūsų triūsas nenuėjo veltui.  Kaip tik dabar Timotiejus parvyko iš jūsų pas mus ir atnešė mums gerą žinią apie jūsų ištikimybę ir meilę, kad jūs visada mus maloniai prisimenate ir ilgitės mūsų taip pat, kaip mes jūsų.  Todėl, broliai, dėl jūsų pačių ir dėl jūsų ištikimybės jaučiamės paguosti visame savo varge ir suspaudime.  Dabar mes esame atgaivinti, nes jūs tvirtai stovite Viešpatyje.  Kaipgi galėtume už jus atsidėkoti Dievui — už visą tą džiaugsmą, kurį jūsų dėka patiriame savo Dievo akivaizdoje, 10  naktį ir dieną karščiausiai maldaudami galimybės išvysti jūsų veidus ir papildyti, ko stinga jūsų tikėjimui? 11  Pats mūsų Dievas ir Tėvas, taip pat mūsų Viešpats Jėzus tenukreipia mūsų kelią pas jus. 12  Ir teduoda jums Viešpats augti, turėti apsčiai meilės vienas kitam ir visiems — kaip ir mes jus mylime, 13  kad sustiprintų jūsų širdis, padarytų jas mūsų Dievo ir Tėvo akivaizdoje nepriekaištingas šventumu, kai mūsų Viešpats Jėzus bus čia* su visais savo šventaisiais.

Išnašos

Žodžiais „bus čia“ verčiamas graikiškas daiktavardis parousia (parùzija). Žr. 5 priedą.