Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

1 Korintiečiams 9:1–27

9  Ar aš nesu laisvas? Ar aš ne apaštalas? Ar nesu matęs Jėzaus, mūsų Viešpaties? Ar jūs nesate mano darbo vaisius Viešpatyje?  Net jeigu nesu apaštalas kitiems, tai tikrai esu jums, nes jūs esate antspaudas mano apaštalystės Viešpatyje.  Štai mano apsigynimas tiems, kurie mane teisia.  Ar mes neturime teisės valgyti ir gerti?  Ar neturime teisės būti lydimi tikinčios žmonos, kaip ir kiti apaštalai, kaip Viešpaties broliai, kaip Kefas?  O gal vien Barnabas ir aš neturime teisės nedirbti dėl pragyvenimo?  Koks kareivis tarnauja savo paties sąskaita? Kas sodina vynuogyną ir nevalgo jo vaisių? Arba kas gano kaimenę ir negeria kaimenės pieno?  Ar apie tai kalbu žmogišku požiūriu? Ar to nesako ir įstatymas?  Mozės įstatyme juk parašyta: „Neužrišk snukio kuliančiam jaučiui.“ Ar Dievui rūpi jaučiai? 10  O gal jis iš tiesų tai sako dėl mūsų? Dėl mūsų tai parašyta, nes artojas turi arti su viltimi ir kūlėjas dirbti su viltimi gauti dalį. 11  Jeigu mes pasėjome jums dvasinių gėrybių, ar didelis dalykas, kad pjausime pas jus materialinių? 12  Jeigu kiti turi teisę šito iš jūsų tikėtis, ar mes ne juo labiau? Tačiau šita teise nesinaudojome, — mes visa pakeliame, kad nedarytume jokių kliūčių gerajai naujienai apie Kristų. 13  Ar nežinote, kad atliekantys šventas apeigas valgo, kas priklauso šventyklai, ir einantys tarnystę prie aukuro dalijasi su aukuru? 14  Taip ir Viešpats skelbiantiems gerąją naujieną nurodė gyventi iš gerosios naujienos. 15  Bet aš nė vienu iš tų dalykų nesinaudojau. Ir apie tai parašiau ne tam, kad taip būtų su manimi, nes geriau jau numirčiau negu... Niekas iš manęs to pasigyrimo neatims! 16  Kad skelbiu gerąją naujieną, neturiu pagrindo girtis, nes tam esu įpareigotas, ir vargas man, jei gerosios naujienos neskelbčiau! 17  Jeigu tai darau noriai, turiu atlygį, bet jeigu ir prieš savo valią, prievaizdavimas man vis tiek yra patikėtas. 18  Tai koks mano atlygis? Ogi kad evangelizuodamas pateikiu gerąją naujieną nemokamai, nenorėdamas piktnaudžiauti teise, kurią geroji naujiena man suteikia. 19  Nors nesu nuo jokių žmonių priklausomas, padariau save visų vergu, kad kuo daugiau jų laimėčiau. 20  Taigi žydams tapau kaip žydas, kad laimėčiau žydus. Tiems, kurie pavaldūs įstatymui, tapau tarsi pavaldus įstatymui — nors pats nesu įstatymui pavaldus, — kad laimėčiau pavaldžius įstatymui. 21  Neturintiems įstatymo tapau tarsi neturintis įstatymo — nors pats nesu be Dievo įstatymo, esu pavaldus Kristaus įstatymui, — kad laimėčiau neturinčius įstatymo. 22  Silpniesiems tapau silpnas, kad laimėčiau silpnuosius. Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip kai kuriuos išgelbėčiau. 23  Visa darau dėl gerosios naujienos, kad tapčiau jos dalininku. 24  Ar nežinote, kad lenktynėse bėga visi bėgikai, bet apdovanojimą gauna tik vienas? Bėkite taip, kad jį gautumėte! 25  Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko: anie — kad gautų vystantį vainiką, o mes — nevystantį. 26  Tad aš bėgu ne tarsi nežinia kur, smūgiuoju ne tarsi į orą tvočiau, 27  bet talžau savo kūną ir laikau jį vergystėje, kad kartais, paskelbęs kitiems, pats netapčiau atmestinas.

Išnašos