Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

1 Korintiečiams 8:1–13

8  Dabar dėl stabams paaukoto maisto. Mes žinome, kad visi turime pažinimą. Pažinimas išpučia, o meilė ugdo.  Jei kas nors mano, kad yra ką pažinęs, iš tikro jis to dar nepažįsta taip gerai, kaip turėtų pažinti.  Bet jei kas myli Dievą, tai tas yra jo pažintas.  Taigi, dėl stabams paaukoto maisto valgymo mes žinome: stabas yra niekas pasaulyje, ir nėra kito Dievo, tik vienas.  Ir nors yra vadinamųjų dievų ar danguje, ar žemėje — daug dievų ir daug viešpačių, —  mums tėra vienas Dievas, Tėvas, iš kurio yra visa ir mes esame jam; ir tėra vienas Viešpats, Jėzus Kristus, per kurį yra visa ir mes — per jį.  Tačiau ne visi turi tokį pažinimą. Dėl savo ankstesnio prisirišimo prie stabo kai kurie valgo maistą kaip stabui paaukotą, ir jų sąžinė, silpna būdama, susitepa.  Bet maistas nepriartins mūsų prie Dievo: jei nevalgome, nieko neprarandame, ir jei valgome, nieko nelaimime.  Tik žiūrėkite, kad šita jūsų laisvė kaip nors netaptų silpniesiems suklupimu. 10  Juk jeigu tave, turintį pažinimą, kas nors pamatytų valgantį prie stalo stabo šventykloje, ar to silpnojo sąžinė nebus pastūmėta valgyti stabams paaukoto maisto? 11  Tavo pažinimu silpnasis žlugdomas, o juk jis yra tavo brolis, už kurį numirė Kristus! 12  Šitaip nusidėdami broliams ir sužeisdami jų silpną sąžinę, jūs nusidedate Kristui. 13  Taigi, jei maistas mano broliui tampa suklupimu, aš nebevalgysiu mėsos per amžius, kad savo brolio nesuklupdyčiau.

Išnašos