Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

1 Korintiečiams 6:1–20

6  Negi kai kas iš jūsų, turėdamas skundą prieš kitą, drįsta bylinėtis pas neteisiuosius, o ne pas šventuosius?  Gal nežinote, kad šventieji teis pasaulį? Tad jei teisite pasaulį, nejaugi nesugebate išspręsti visai menkų dalykų?  Ar nežinote, kad mes teisime angelus? O šio gyvenimo reikalų jau ne?!  Tad kai prisieina spręsti šio gyvenimo reikalus, kodėl teisėjais pasisodinate žmones, kurie bendruomenei nieko nereiškia?  Kalbu norėdamas jus sugėdinti. Nejaugi iš jūsų nėra nė vieno išmintingo, kuris galėtų pateisėjauti savo broliams?  Deja, brolis bylinėjasi su broliu, ir dar pas netikinčiuosius!  Tai jau tikrai visiškas jūsų pralaimėjimas, kad keliate vienas kitam bylas. Ar ne geriau jums susitaikyti su skriauda? Ar ne geriau jau susitaikyti su apgaule?  O jūs priešingai — patys skriaudžiate ir apgaudinėjate, ir dar brolius!  Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkautojai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei vyrai, kurie tenkina vyrus, nei vyrai, kurie tenkinasi su vyrais, 10  nei vagys, nei gobšuoliai, nė girtuokliai, keikėjai ar grobikai nepaveldės Dievo karalystės. 11  Ir kai kurie iš jūsų tokie buvote, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo dvasia. 12  Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet aš nesiduosiu niekieno užvaldomas. 13  Valgis pilvui, o pilvas valgiui; tačiau Dievas pavers niekais ir viena, ir kita. Kūnas — ne ištvirkavimui, o Viešpačiui; o Viešpats — kūnui. 14  Dievas prikėlė Viešpatį, savo galia prikels iš mirties ir mus. 15  Ar nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Negi paėmęs Kristaus narius padarysiu juos paleistuvės nariais? Jokiu būdu! 16  O gal nežinote, jog tas, kuris susijungia su paleistuve, tampa su ja vienu kūnu? Juk „juodu, — sako, — bus vienas kūnas“. 17  O kas susijungęs su Viešpačiu, tas yra su juo viena dvasia. 18  Bėkite nuo ištvirkavimo! Kiekviena kita nuodėmė, kokią tik žmogus padarytų, nėra susijusi su kūnu, o tas, kuris ištvirkauja, nusideda savo paties kūnui. 19  O gal nežinote, kad jūsų kūnas — tai šventykla jumyse esančios šventosios dvasios, kurią iš Dievo esate gavę? Ir jūs nepriklausote sau, 20  nes buvote nupirkti, už jus buvo sumokėta kaina. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!

Išnašos