Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

1 Korintiečiams 3:1–23

3  Taigi, broliai, aš negalėjau kalbėti jums kaip dvasiniams žmonėms — tik kaip kūniškiems, kaip kūdikiams Kristuje.  Maitinau jus pienu — ne kietu maistu, nes tokio dar negalėjote valgyti. Tiesą sakant, ir dabar negalite,  nes tebesate kūniški. Jeigu tarp jūsų pavydas ir nesantaika, argi nesate kūniški, argi nesielgiate grynai žmogiškai?  Juk jeigu kuris nors sako: „Aš esu Pauliaus“, o kitas: „aš — Apolo“, argi nesate kaip visi kiti žmonės?  Kas gi yra Apolas? Kas yra Paulius? Tarnai, per kuriuos įtikėjote, — kiekvienas, kaip Viešpats kuriam davė.  Aš pasodinau, Apolas palaistė, bet augino Dievas.  Taigi nei sodintojas ką reiškia, nei laistytojas, o vien tik augintojas — Dievas.  Sodintojas ir laistytojas esti viena, bet kiekvienas gaus savo atlygį, pagal savo paties triūsą.  Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs — Dievo dirva, Dievo statinys. 10  Dėl Dievo malonės, kuri man suteikta, kaip išmintingas statybos vadovas aš paklojau pamatą, o kitas ant jo stato. Kiekvienas težiūri, kaip ant jo stato. 11  Mat niekas negali kloti kito pamato — kito nei tas, kuris jau paklotas, o jis yra Jėzus Kristus. 12  Ar kas ant to pamato stato iš aukso, sidabro, brangių akmenų, medžio, šieno, šiaudų — 13  kiekvieno darbas išaiškės. Diena tai atskleis, nes bus per ugnį apreikšta; pati ugnis ištirs, koks kieno darbas. 14  Kieno darbas, pastatytas ant to pamato, išliks, tas gaus atlygį. 15  Kieno darbas sudegs, tas patirs nuostolį, tačiau pats bus išgelbėtas, tik tarytum iš ugnies. 16  Ar nežinote, kad esate Dievo šventykla ir kad jumyse gyvena Dievo dvasia? 17  Kas naikina Dievo šventyklą, tą Dievas patį sunaikins, mat Dievo šventykla yra šventa, ir ta šventykla — tai jūs. 18  Tegul nė vienas savęs neapgaudinėja: jei kas iš jūsų mano esąs šioje santvarkoje išmintingas, tepasidaro kvailas, kad taptų išmintingas. 19  Juk šio pasaulio išmintis Dievui yra kvailystė. Parašyta: „Jis sugauna išmintinguosius jų gudrume.“ 20  Ir dar: „Jehova žino išmintingųjų svarstymus, — kad jie tušti.“ 21  Taigi, niekas tenesigiria žmonėmis, nes visa yra jūsų: 22  ar Paulius, ar Apolas, ar Kefas, ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar esamybės, ar būsimybės — visa yra jūsų, 23  jūs patys esate Kristaus, o Kristus — Dievo.

Išnašos