Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

1 Korintiečiams 16:1–24

16  Dabar dėl rinkliavos šventiesiems: laikykitės nurodymų, kuriuos daviau Galatijos bendruomenėms.  Kas savaitę, pirmąją dieną, kiekvienas iš jūsų teatideda pagal savo išgales, kad rinkliavos neprasidėtų man atvykus.  Kai atvyksiu, pasiųsiu tuos, kuriuos laiškais įgaliosite, nunešti jūsų maloningos dovanos į Jeruzalę.  O jeigu pasirodys tikslinga ir man tenai eiti, jie keliaus su manimi.  Atvyksiu pas jus, kai pereisiu Makedoniją, mat eisiu per Makedoniją.  Galbūt pas jus pabūsiu ar net peržiemosiu, kad paskui išlydėtumėte mane, kur aš vyksiu.  Nenoriu dabar tik prabėgom su jumis pasimatyti, nes viliuosi, jeigu Jehova leis, kurį laiką pas jus pabūti.  Iki Sekminių pasiliksiu Efeze,  nes man atvertos plačios durys našiai dirbti, ir priešininkų daug yra. 10  O jeigu atvyks Timotiejus, žiūrėkite, kad tarp jūsų jam nereikėtų dėl nieko baimintis — juk jis, kaip ir aš, dirba Jehovos darbą. 11  Taigi tegul niekas jo neniekina. Su ramybe jį išlydėkite, kad atvyktų pas mane, nes laukiu jo su broliais. 12  O dėl brolio Apolo, tai aš jį labai prašiau atvykti pas jus su broliais, bet dabar vykti jis nepanoro. Vis dėlto, radęs tinkamą progą, jis atkeliaus. 13  Budėkite, tvirtai stovėkite tikėjime, laikykitės vyriškai, būkite stiprūs. 14  Visa, ką darote, darykite su meile. 15  Raginu jus, broliai. Jūs žinote, kad Stefano namiškiai yra pirmieji vaisiai Achajoje ir kad jie yra atsidėję patarnauti šventiesiems. 16  Klausykite ir jūs tokių žmonių ir visų, kurie bendradarbiauja ir pluša. 17  Aš džiaugiuosi Stefano, Fortunato ir Achaiko apsilankymu, nes jie atstojo jus, nesančius su manimi. 18  Juk jie atgaivino man dvasią, ir jums taip pat. Tad pripažinkite tokius žmones. 19  Jus sveikina Azijos bendruomenės. Akvilas ir Priska kartu su jų namuose susirenkančia bendruomene nuoširdžiai sveikina jus Viešpatyje. 20  Jus sveikina visi broliai. Sveikinkite vienas kitą šventu pabučiavimu. 21  O čia sveikinimas mano, Pauliaus, ranka. 22  Kam Viešpats nėra brangus, tas tebūnie prakeiktas! Mūsų Viešpatie, ateik! 23  Tebūna su jumis Viešpaties Jėzaus malonė. 24  Mano meilė — su jumis visais Kristuje Jėzuje.

Išnašos