Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

1 Korintiečiams 12:1–31

12  Nenoriu, broliai, kad neišmanytumėte apie dvasines dovanas.  Jūs žinote: kai buvote tautų žmonės, jus vedžiodavo pas tuos nebylius stabus — eidavote, kur vesdavo.  Todėl aš jums aiškinu, kad nė vienas kalbantis iš Dievo dvasios nesako: „Prakeiktas Jėzus!“ Taip pat niekas, jei ne iš šventosios dvasios, negali tarti: „Jėzus yra Viešpats!“  Dovanų esti įvairių, bet dvasia ta pati.  Ir esama įvairių tarnysčių, bet tas pats Viešpats.  Taip pat esama įvairių veikmių, bet tas pats Dievas, kuris visas jas visuose sužadina.  Dvasios apraiška kiekvienam duodama kokiam nors naudingam tikslui.  Antai vienam per dvasią duodamas išminties žodis, kitam ta pačia dvasia — pažinimo žodis,  kitam toje pačioje dvasioje — tikėjimas, kitam toje vienoje dvasioje — gydymo dovanos,  10  kitam — galingų darbų darymas*, kitam — pranašavimas, kitam — ištarmių* atpažinimas, kitam — kalbėjimas įvairiomis kalbomis, dar kitam — kalbų vertimas. 11  Visa tai daro viena ir ta pati dvasia, dalijanti kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. 12  Juk kaip kūnas yra vienas, tačiau sudarytas iš daugelio narių, ir kaip visi tie kūno nariai, nors jų daug, yra vienas kūnas, taip ir su Kristumi. 13  Išties, mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, — žydai ar graikai, vergai ar laisvieji, ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. 14  Kūnas juk nėra sudėtas iš vieno nario — jų daug. 15  Jeigu koja tartų: „Kadangi nesu ranka, aš nepriklausau kūnui“, ji dėl to juk netaptų atskira nuo kūno. 16  Ir jeigu ausis tartų: „Kadangi nesu akis, aš nepriklausau kūnui“, ji dėl to juk netaptų atskira nuo kūno. 17  Jeigu visas kūnas būtų akis, tai kur būtų klausa? Jeigu viskas būtų klausa, tai kur būtų uoslė? 18  O dabar Dievas sudėstė kūne narius, visus iki vieno, kaip panorėjo. 19  Jeigu visi būtų vienas narys, tai kur būtų kūnas? 20  Bet dabar narių daug, o kūnas — vienas. 21  Akis negali pasakyti rankai: „Man tavęs nereikia.“ Arba, tarkim, galva negali pasakyti kojai: „Man tavęs nereikia.“ 22  Anaiptol, kūno nariai, kurie atrodo silpnesni, išties yra būtini, 23  ir tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, apgaubiame didesne pagarba — taip tie mūsų nariai, kurių drovimės, įgyja daugiau padorumo, — 24  o mūsų patraukliesiems nariams nieko nereikia. Tačiau Dievas taip jau sudėjo kūną: daugiau pagarbos suteikė nariui, kuris jos stokoja, 25  kad kūne nebūtų susiskaldymo — kad jo nariai patys vieni kitais rūpintųsi. 26  Jei kenčia vienas narys, su juo kenčia visi nariai. Jei narys pašlovinamas, visi nariai su juo džiaugiasi. 27  Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui — nariai. 28  Ir Dievas kai kuriuos bendruomenėje paskyrė, pirma, apaštalais, antra, pranašais, trečia, mokytojais; paskui eina galingi darbai, paskui gydymo dovanos, visokia pagalba, gebėjimas vadovauti, įvairios kalbos. 29  Ar visi yra apaštalai? Ar visi pranašai? Ar visi mokytojai? Ar visi daro galingus darbus? 30  Ar visi turi gydymo dovanų? Ar visi kalba kalbomis? Ar visi yra vertėjai? 31  Uoliai siekite didesniųjų dovanų. Ir vis dėlto rodau jums pranašesnį kelią.

Išnašos

Arba „stebuklų darymas“.
Pažod. „dvasių“.