Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Ar tai tik nereikšminga klaida?

Ar tai tik nereikšminga klaida?

Maža mergaitė pamatė iš fabriko kaminų kylančius dūmų kamuolius ir pagalvojo, kad fabrike gaminami debesys. Kai vaikas ką nors klaidingai suvokia, mums tai galbūt kelia šypseną. Tačiau didesnės klaidos mūsų gyvenime gali turėti rimtų pasekmių. Pavyzdžiui, neteisingai perskaičius užrašą ant vaistų pakuotės galima labai nukentėti.

Dar blogiau, jei klaidingai suprantame dvasinius dalykus. Štai kai kurie žmonės nesuprato Jėzaus mokymų (Jono 6:48–68). Tada, užuot stengęsi į juos gilintis, atmetė viską, ko Jėzus mokė. Kiek daug jie prarado!

Gal ieškote vadovavimo Biblijoje? Tai pagirtina. Tačiau ar negali būti, kad skaitydamas Bibliją kai ką suprantate klaidingai? Taip atsitinka daugeliui. Aptarkime tris pavyzdžius.

  • Kai kurie žmonės neteisingai supranta Biblijos įsakymą „bijok Dievo“. Jie mano, kad reikalaujama liguistai bijoti Dievo (Mokytojo 12:13). Bet Dievas nenori, kad jo garbintojai taip jaustųsi. Jis sako: „Nebijok, nes aš su tavimi, nebūgštauk, nes aš tavo Dievas! Stiprinsiu tave, padėsiu tau“ (Izaijo 41:10). Bijoti Dievo reiškia jausti jam didžiulę pagarbą.

  • Ar Žemė bus sudeginta ugnimi?

    Kai kas klaidingai suvokia Dievo įkvėptus žodžius: „Viskam yra metas [...]. Laikas gimti ir laikas mirti“ (Mokytojo 3:1, 2). Jie mano, jog Dievas yra nustatęs tikslų kiekvieno žmogaus mirties laiką. Tačiau šioje ištraukoje tiesiog kalbama apie gyvenimo ciklą ir primenama, kad mirtis neišvengiama. Dievo Žodis taip pat moko, kad nuo mūsų sprendimų gali priklausyti, kiek ilgai gyvensime. Pavyzdžiui, rašoma: „Pagarbi Dievo baimė pailgina gyvenimą“ (Patarlių 10:27; Psalmyno 90:10; Izaijo 55:3). Kaip tai gali būti? Gerbdami Dievo Žodį, saugomės tokios žalingos elgsenos kaip girtuokliavimas, amoralumas (1 Korintiečiams 6:9, 10).

  • Kai kurie Biblijos žodžius, kad dangus ir žemė „laikomi ugniai“, supranta tiesiogiai ir prieina prie išvados, jog Dievas mūsų planetą sunaikins (2 Petro 3:7). Tačiau Dievas yra pažadėjęs, kad žemė, turint omenyje planetą, niekada nebus sunaikinta. Dievas įkūrė „žemę tvirtai ant jos pamatų, ir ji ten stovės amžinai“ (Psalmyno 104:5; Izaijo 45:18). Sunaikinta, tarsi ugnimi, bus ne pati Žemė, o dabartinė sugedusi santvarka. Žodis „dangus“, kai vartojamas tiesiogine prasme, reiškia padangę, žvaigždėtą visatą arba Dievo buveinę – visa tai nebus sunaikinta.

KODĖL BIBLIJĄ ŽMONĖS NERETAI SUPRANTA KLAIDINGAI?

Kaip matome iš šių pavyzdžių, žmonės neretai neteisingai supranta Bibliją. Bet kodėl Dievas tai leidžia? Kai kam galbūt kyla klausimas: jei Dievas yra be galo išmintingas ir viską žino, kodėl nedavė mums tokios knygos, kuri būtų parašyta aiškiai ir visiems suprantamai? Štai kelios priežastys, kodėl Bibliją dažnas supranta klaidingai.

  1. Biblija parašyta taip, kad ją suprastų nuolankūs, žinių trokštantys žmonės. Jėzus savo Tėvui kalbėjo: „Viešai šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad gerai paslėpei šiuos dalykus nuo išmintingųjų ir protingųjų ir atskleidei mažyliams“ (Luko 10:21). Taigi Bibliją suprasti gali tik tie, kieno nuostata tinkama. „Išmintingieji ir protingieji“ dažnai būna išdidūs ir tai jiems trukdo suprasti Bibliją. O „mažyliai“ – nuolankūs ir mokytis norintys žmonės – Dievo žinią perpranta geriau. Koks puikus Dievo sumanymas!

  2. Biblija skirta tiems, kas nuoširdžiai nori, kad Dievas padėtų ją suprasti. Anot Jėzaus, žmonėms, norintiems gerai suprasti jo mokymus, reikės pagalbos. Kas jiems padės? Jėzus paaiškino: „Padėjėjas – šventoji dvasia, kurią Tėvas mano vardu atsiųs, – jis išmokys jus visko“ (Jono 14:26). Tad Dievas duoda šventosios dvasios – savo galingos veikliosios jėgos, – kuri padeda žmonėms suprasti, ką skaito Biblijoje. Tačiau jis neduoda savo dvasios tiems, kas neprašo jo pagalbos, todėl Biblija jiems atrodo miglota, sunkiai suprantama. Šventoji dvasia taip pat paskatina krikščionis, gerai išmanančius Bibliją, padėti tiems, kas trokšta aiškesnio supratimo (Apaštalų darbų 8:26–35).

  3. Kai kurias Biblijos ištraukas žmonės gali suprasti tik atėjus metui. Pavyzdžiui, pranašui Danieliui buvo pasakyta užrašyti žinią, skirtą ateičiai. Angelas jam kalbėjo: „Danieliau, laikyk paslaptyje šiuos žodžius ir užantspauduok knygą iki pabaigos meto.“ Ne vieną šimtmetį žmonės skaitė Danieliaus knygą, bet jos nesuprato. Net pats Danielius iš to, ką užrašė, suvokė ne viską. Jis nuolankiai prisipažino: „Aš tai girdėjau, bet negalėjau suprasti.“ Jam buvo pasakyta, kad galiausiai žmonės perpras jo užrašytą pranašystę, tačiau tik atėjus Dievo nustatytam laikui. Angelas paaiškino: „Eik savo keliu, Danieliau, [...] nes šie žodžiai turi likti paslaptyje ir užantspauduoti ligi pabaigos meto.“ O kas turėjo suprasti Dievo žinią? „Nė vienas nedorėlių to nesupras, o išmintingieji supras“ (Danieliaus 12:4, 8–10). Taigi kai kurių Biblijos ištraukų prasmės Dievas neatskleidžia, kol tam neateina metas.

Ar dėl tos priežasties Jehovos liudytojai yra kada nors klaidingai supratę kai kurias Biblijos ištraukas? Taip. Tačiau Dievui nušvietus tuos dalykus, liudytojai savo supratimą nieko nedelsdami pakoregavo. Taip jie seka Kristaus apaštalų pavyzdžiu. Kai Jėzus apaštalus pataisydavo, šie nuolankiai pakeisdavo savo požiūrį (Apaštalų darbų 1:6, 7).

Mažos mergaitės klaidinga idėja apie tai, iš kur atsiranda debesys, aišku, smulkmena. Bet visai kas kita – Biblijos mokymai. Jie pernelyg svarbūs, kad bandytume suprasti patys, vien skaitydami Bibliją. Tad ieškokite pagalbos. Jums gali padėti žmonės, Bibliją tyrinėjantys nuolankia širdimi, pripažįstantys, kad norint ją suprasti būtina Dievo šventoji dvasia, neabejojantys, jog Dievas dabar kaip niekada anksčiau nori, kad suprastume jo Žodį. Pasikalbėkite su Jehovos liudytojais arba svetainėje jw.org skaitykite kruopščiai parengtus jų leidinius. Biblijoje žadama: „Jei sieksi supratimo, [...] sužinosi, ką reiškia pažinti Dievą“ (Patarlių 2:3–5).