Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 BIBLIJOS POŽIŪRIS

Darbas

Darbas

Nors Biblija – senovinė knyga, jos principai nesensta. Tai, kas joje pasakyta apie darbą, šiandien ne mažiau aktualu, nei tais laikais, kai ši knyga buvo rašoma.

Koks tinkamas požiūris į darbą?

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Kad atlaikytum konkurenciją darbo rinkoje, darbas tavo gyvenime turi būti svarbiausias. Toks mąstymas kai kuriuos verčia taip pasinerti į darbą, kad nebelieka laiko nei šeimai, nei sau.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Šventajame Rašte skatinamas nuosaikus požiūris – giriamas darbštumas, bet smerkiama tinginystė (Patarlių 6:6–11; 13:4). Nepalaikoma ir darbomanija. Priešingai, raginama protingai suderinti darbą ir poilsį. Mokytojo 4:6 skaitome: „Geriau viena sauja su poilsiu, negu dvi saujos su triūsu ir vėjų vaikymusi!“ (Mokytojo 4:6) Vadinasi, neturime taip apsikrauti darbais, kad nebeskirtume dėmesio namiškiams ar savo sveikatai. Anoks čia nuopelnas, jei darbas nuvarys į kapus!

„Nieko nėra geriau žmogui, kaip valgyti bei gerti ir rasti pasitenkinimo savo triūse“ (Mokytojo 2:24).

 Ar svarbu, kokį darbą dirbate?

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Darbas geras, jei už jį daug moka. Toks mąstymas bei pagunda greit ir lengvai praturtėti kai kuriuos pastūmėja imtis nesąžiningo verslo ar nelegalaus darbo.

Kiti, pasidavę peršamoms idėjoms „vykis savo svajonę“ arba „daryk vien tai, kas patinka“, imasi tik tokio darbo, kuris teikia malonumą. Jeigu koks nors darbas nėra jų pašaukimas arba jame nepatiria stiprių emocijų, jį laiko nuobodžiu, todėl nevertina ir dirba be iniciatyvos. Manydami, kad turimas darbas žemina jų orumą, net gali praleisti progą gauti aukštesnes pareigas.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Šioje knygoje smerkiamas nesąžiningumas, arba toks būdas užsidirbti pragyvenimui, kai vienaip ar kitaip kažkam daroma skriauda (Kunigų 19:11, 13; Romiečiams 13:10). Tinkamas darbas teikia naudą kitiems ir pačiam dirbančiajam padeda išlaikyti gerą sąžinę (1 Petro 3:16).

Be to, Biblija moko, jog darbas tarnauja kilniam tikslui – visų pirma ne tam, kad realizuotume savo gabumus ir galimybes, o kad uždirbtume pragyvenimui ir išlaikytume šeimą. Nors mėgti pasaulietinį darbą iš tikrųjų nėra nieko bloga, turėtume gyventi ne tam, kad dirbtume, bet dirbti tam, kad gyventume.

„Mano tėtis labai užsiėmęs. Be pasaulietinio darbo, jis turi pareigų Jehovos liudytojų bendruomenėje, kurios nariai esame. Tėtis labai atsakingai žiūri į darbą. Vis dėlto, padaręs viską, kas būtina, randa laiko man, mano sesei ir mamai. Nors visada turi, ką veikti, puikiai planuoja savo laiką“ (Elana).

Tiesa, infliacija ir augančios kainos gali kelti nerimą, kaip sudurti galą su galu, bet Biblijoje pabrėžiamas saikingumas. Joje rašoma: „Turėdami maisto ir drabužį, būkime tuo patenkinti“ (1 Timotiejui 6:8). Ši mintis nereiškia, kad reikia gyventi asketiškai. Bet turime blaiviai įvertinti, kiek galime sau leisti ir kiek daiktų įsigyti (Luko 12:15).

KĄ TAI REIŠKIA JUMS?

Būkite darbštus. Nuoširdžiai domėkitės darbu. Net jeigu tai, ką dirbate, jums atrodo žema arba nėra jūsų svajonių darbas, stenkitės kuo geriau jį atlikti. Stropiai dirbdamas jausitės esąs naudingas, o tobulindamas savo įgūdžius pajusite didesnį pasitenkinimą.

Tačiau nepersitempkite. Mėgaukitės poilsiu ir pramogomis. Uoliai padirbėjus, atokvėpis teikia dar daugiau džiaugsmo. Be to, galėdami įsigyti visko, kas būtina, ugdomės savigarbą ir pelnome kitų – tarp jų šeimos narių – pagarbą (2 Tesalonikiečiams 3:12).

„Nebūkite susirūpinę ir nesakykite ‘ką valgysime?’ arba ‘ką gersime?’, arba ‘kuo apsivilksime?’ [...] Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad jums viso to reikia“ (Mato 6:31, 32).