Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 PORTRETAI IŠ PRAEITIES

Kyras Didysis

Kyras Didysis

539 m. p. m. e. (pagal mūsų kalendorių) naktį iš spalio penktosios į šeštąją Babilono imperijos sostinėje Babilone įvyko kažkas neįtikėtino. Tą lemtingą naktį miestą užgrobė medų ir persų kariuomenė, vadovaujama Persijos karaliaus Kyro, dar vadinamo Kyru Didžiuoju. Jo strategija pasiteisino.

KAIP KYRAS NUKARIAVO BABILONĄ

„Kai Kyras surengė žygį į Babiloną, šis miestas buvo didingiausias Vidurio Rytuose, o gal net visame pasaulyje“, — teigiama knygoje Ancient World Leaders—Cyrus the Great. Per Babiloną tekėjo Eufrato upė. Jos vandenys miestą juosiančiuose apsauginiuose grioviuose ir masyvios sienos įtvirtinimus darė, regis, neįveikiamus.

Kiek aukštėliau Kyro vyrai nukreipė Eufrato upę kita linkme, ir vanduo gynybiniuose grioviuose nuseko. Tuomet kareiviai atbrido iki miesto vartų, kurie buvo palikti atdari, ir be didelio pasipriešinimo jį paėmė. Pasak graikų istorikų Herodoto ir Ksenofonto, už galingų savo miesto įtvirtinimų babiloniečiai jautėsi tokie saugūs, jog tą lemtingą naktį daugelis, tarp jų ir karalius, puotavo. (Skaitykite rėmelį  „Užrašas ant sienos“.) Verta atkreipti dėmesį, kad šitaip išsipildė ne viena stulbinanti Biblijos pranašystė.

Kyro pergalė prieš Babiloną buvo išpranašauta Biblijoje.

 NUOSTABĄ KELIANČIOS PRANAŠYSTĖS

Izaijo pranašystės ypač įdomios tuo, kad užrašytos maždaug 200 metų anksčiau, nei visa tai įvyko, ir apie 150 metų iki gimstant Kyrui! Apžvelkime kai kurias iš jų:

STEBUKLINGAS IŠVADAVIMAS

Anksčiau, 607 m. p. m. e., babiloniečių pajėgos iki pamatų sugriovė Jeruzalę ir daugelį išlikusių gyvų išsivedė į nelaisvę. Kaip ilgai žydai turėjo vergauti? Dievas pasakė: „Kai bus praėję septyniasdešimt metų, aš nubausiu Babilono karalių ir tautą [...]. Paversiu jų kraštą amžinais tyrlaukiais“ (Jeremijo 25:12).

Kaip jau minėjome, Kyras užkariavo Babiloną 539 m. p. m. e. Netrukus jis paleido žydus į laisvę, ir šie — tremtyje išbuvę lygiai 70 metų — 537 m. p. m. e. iškeliavo į tėvynę (Ezros 1:1-4). O Babilonas ilgainiui tapo tyrlaukiais — tai dar kartą įrodo, kaip tiksliai pildosi Biblijos pranašystės.

KODĖL MUS TAI TURĖTŲ DOMINTI?

Biblijoje buvo išpranašauta, jog 1) žydų tremtis truks 70 metų, 2) Babiloną užkariaus Kyras, — net nurodant, kokią strategiją pasirinks, 3) galiausiai Babilonas virs dykyne. Iš anksto tokių detalių negalėjo numatyti joks žmogus! Žymiai logiškesnė išvada būtų tokia: „Pranašystė niekada nėra atėjusi žmogaus valia, bet žmonės kalbėjo tai, kas nuo Dievo“ (2 Petro 1:21). Taigi akivaizdu, kad Bibliją tyrinėti verta.

^ pstr. 36 Šie žodžiai reiškia piniginius vienetus — svorio matus. Išsamiau apie tai aiškinama knygos Įsiklausyk į Danieliaus pranašystę! 7 skyriuje. (Išleido Jehovos liudytojai.)