Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

KAIP KLIŪTIS BUS VISIŠKAI PAŠALINTA

Valdant Dievo Karalystei „viešpataus taika“

Valdant Dievo Karalystei „viešpataus taika“

Netrukus ilgai lauktoji Dievo Karalystė – pasaulinė valdžia, kurią įkūrė Dievas, – užtikrins saugumą ir vienybę visoje žemėje. Psalmyno 72:7 apie tą metą sakoma: „Viešpataus taika.“ O kada Dievo Karalystė imsis tokių permainų? Kaip tai padarys? Ir ką gero jos valdymas gali suteikti jums?

KADA ATEIS DIEVO KARALYSTĖ?

Biblijoje iš anksto buvo nusakyti ryškūs įvykiai, kurie visi kartu sudarys „ženklą“, jog Dievo Karalystė ateis greitu laiku. Tarp paminėtų įvykių – tarptautiniai karai, badmečiai, ligos, žemės drebėjimai, nedorybės įsigalėjimas (Mato 24:3, 7, 12; Luko 21:11; Apreiškimo 6:2–8).

Kitoje pranašystėje sakoma: „Paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, nes žmonės bus savimylos, godūs pinigų [...], neklusnūs tėvams, nedėkingi, neištikimi, nemylintys artimųjų, nesukalbami, šmeižikai, nesusivaldantys, nesutramdomi, nekenčiantys to, kas gera [...], pasipūtę, mylės malonumus, o ne Dievą“ (2 Timotiejui 3:1–4). Nors tokių žmonių buvo visais laikais, dabar jų – dauguma.

Tos pranašystės pradėjo pildytis 1914 metais. Įdomu, jog ir kai kurie istorikai, politikos veikėjai, rašytojai yra pastebėję, kaip nuo tada pasaulis pasikeitė. Pavyzdžiui, danų istorikas Peteris Munchas rašė: „1914-aisiais prasidėjęs karas žymi didžiulį posūkį žmonijos istorijoje. Iš šviesaus pažangos amžiaus [...] įžengėme į katastrofų, siaubo ir neapykantos erą, kai niekur negali jaustis saugus.“

Vis dėlto yra ir džiugi žinia: tokia pasaulio padėtis – tarsi audra prieš tylą. Tai yra įrodymas, jog Karalystė netrukus ims valdyti visą žemę. Be to, į pasaulio pabaigos „ženklą“ Jėzus įtraukė ir vieną teigiamą elementą sakydamas: „Ši geroji naujiena apie Karalystę bus paskelbta visoje žemėje, kad būtų paliudyta visoms tautoms. Tada ateis galas“ (Mato 24:14).

Geroji naujiena yra svarbiausia Jehovos liudytojų skelbiama tema. Net jų pagrindinis žurnalas vadinasi Sargybos bokštas skelbia Jehovos Karalystę. Jame dažnai rašoma apie tai, kaip nuostabiai pasikeis žemė ir žmonių gyvenimas valdant Dievo Karalystei.

KAIP DIEVO KARALYSTĖ ĮSIGALĖS VISOJE ŽEMĖJE?

Atsakymas į šį klausimą susideda iš šių keturių svarbių faktų.

  1. Karalystė tikrai neveiks per šio pasaulio politinius lyderius.

  2. Pasaulio politiniai lyderiai, norėdami išlaikyti savo valdžią, elgsis paikai – kovos su Dievo Karalyste (Psalmyno 2:2–9).

  3. Dievo Karalystė turės sunaikinti valdžias, siekiančias ir toliau valdyti žmoniją (Danieliaus 2:44; Apreiškimo 19:17–21). Šis galutinis visą pasaulį apimsiantis konfliktas vadinamas Armagedonu (Apreiškimo 16:14, 16).

  4. Visi, kas noriai paklus Dievo Karalystei, pergyvens Armagedoną ir įžengs į taikų naują pasaulį. Biblijos žodžiais tariant, tokių žmonių bus „milžiniška minia“, tikriausiai milijonai (Apreiškimo 7:9, 10, 13, 14).

KĄ GERO KARALYSTĖS VALDYMAS GALI DUOTI JUMS?

Norint tapti Dievo Karalystės pavaldiniu, pirmiausia reikia įgyti žinių. Jėzus maldoje Dievui sakė: „Amžinai gyventi – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį, Jėzų Kristų“ (Jono 17:3).

Gerai pažindami Dievą Jehovą kaip asmenį žmonės laimi išties daug. Paminėsime tik du dalykus. Pirma, jie išsiugdo tvirtą tikėjimą Dievu. Tas tikėjimas yra pagrįstas įrodymais, todėl neleidžia abejoti, jog Dievo Karalystė – reali ir greitai ims valdyti visą žemę (Hebrajams 11:1). Antra, auga meilė Dievui bei artimui. Mylėdami Dievą žmonės paklūsta jam noria širdimi. O meilė artimui skatina laikytis Jėzaus patarimo, kuris dažnai vadinamas aukso taisykle. Jėzus sakė: „Kaip norite, kad žmonės jums darytų, taip jūs patys jiems darykite“ (Luko 6:31).

Kaip bet kuris mylintis tėvas, mūsų Kūrėjas linki mums paties geriausio. Jis nori, kad pasiektume „tikrąjį gyvenimą“ (1 Timotiejui 6:19). Dabar nėra „tikrasis gyvenimas“. Milijonams žmonių tai – sunki kova už būvį. Kad įsivaizduotumėte, koks bus „tikrasis gyvenimas“, skaitykite, kokių nuostabių dalykų Dievo Karalystė padarys dėl savo pavaldinių.

Valdant Karalystei žmonės bus saugūs ir turės gausybę maisto