Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Ar galime tikėtis geresnio rytojaus?

Ar galime tikėtis geresnio rytojaus?

 Kaip žiūrite į ateitį? Gal esate optimistas ir manote, kad, nors pasaulyje ir daug problemų, galiausiai viskas bus gerai? Ar iš tikrųjų yra realus pagrindas tikėtis geresnės ateities? Tiesą sakant, yra! Apie geresnį rytojų mums kalba patikimas šaltinis – Biblija.

 Apie kokią ateitį kalbama Biblijoje?

 Žmoniją dabar vargina daugybė bėdų. Tačiau Biblijoje žadama, kad tokia padėtis nesitęs amžinai ir pasaulio problemos bus išspręstos.

 •   Benamystė

   Biblijoje rašoma: „Jie statysis namus ir juose gyvens“ (Izaijo 65:21).

   Ką tai reiškia? Kiekvienas turės savo būstą.

 •   Nedarbas ir skurdas

   Biblijoje rašoma: „Mano išrinktieji ilgai naudosis savo rankų darbo vaisiais“ (Izaijo 65:22).

   Ką tai reiškia? Kiekvienas žmogus dirbs jam malonų darbą ir turės visko, ko reikia.

 •   Neteisybė

   Biblijoje rašoma: „Štai didžiūnai, kuriems vadovaujant įsigalės teisingumas“ (Izaijo 32:1).

   Ką tai reiškia? Su visais bus elgiamasi teisingai. Nebeliks rasinės, socialinės ir ekonominės nelygybės.

 •   Kokybiško maisto stoka ir badas

   Biblijoje rašoma: „Javų bus žemėje apstybė, kad net kalnų viršūnėse jie tarps“ (Psalmyno 72:16).

   Ką tai reiškia? Nė vienas žmogus neis miegoti alkanas, visi turės apsčiai sveiko, visaverčio maisto.

 •   Nusikalstamumas ir smurtas

   Biblijoje rašoma: „Kiekvienas sėdės po savo vynmedžiu, po savo figmedžiu, ir nebus kam jų gąsdinti“ (Michėjo 4:4).

   Ką tai reiškia? Visi jausis saugūs, nes žemėje neliks blogio; čia gyvens tik geri, dori žmonės (Psalmyno 37:10, 29).

 •   Kariniai konfliktai

   Biblijoje rašoma: „Tauta nebekels kalavijo prieš tautą, nebesimokys kariauti“ (Izaijo 2:4).

   Ką tai reiškia? Įsivyraus visuotinė taika (Psalmyno 72:7). Niekam nebereikės apraudoti kare žuvusių artimųjų ar palikus namus bėgti iš karo zonos ir prieglobsčio ieškoti svetur.

 •   Ligos

   Biblijoje rašoma: „Joks gyventojas nebesiskųs: ‘Sergu’“ (Izaijo 33:24).

   Ką tai reiškia? Žmonės bus visiškai sveiki, jų nebevargins jokios ligos ar negalės (Izaijo 35:5, 6). Biblijoje pasakyta, kad nebebus net mirties (Apreiškimo 21:4).

 •   Ekologinės problemos

   Biblijoje rašoma: „Išdeginto krašto tyrai džiaugsis, plynuma džiūgaus, lyg krokai žydės“ (Izaijo 35:1).

   Ką tai reiškia? Visi neigiami žmogaus veiklos padariniai bus pašalinti. Kaip Dievas pradžioje ir buvo numatęs, mūsų planeta taps rojumi – nuostabia vieta gyventi (Pradžios 2:15; Izaijo 45:18).

 Per gerai, kad būtų tiesa?

 Jau esame pripratę, kad daugelis pažadų taip ir lieka pažadais. Tačiau Dievas – ne žmogus. Jo žodžiais galime visiškai pasitikėti ir tam yra tvirtas pagrindas. Aptarkime porą argumentų.

 •   Dievas yra tiesakalbis. Biblijoje sakoma, kad Dievas niekada nemeluoja (Titui 1:2). Be to, tik jis gali nusakyti ateitį (Izaijo 46:10). Biblijoje randame daugybę pavyzdžių, patvirtinančių, kad Dievo žodžiai visada išsipildo. Plačiau apie tai – vaizdo siužete Kaip žinoti, ar Biblijoje rašoma tiesa?

 •   Dievas yra visagalis. Biblijoje esame patikinami, kad Dievas turi pakankamai galios įgyvendinti visa, ką tik sumano, ir niekas negali jam sutrukdyti (Psalmyno 135:5, 6). Be to, Dievas mus myli ir nori mums padėti (Jono 3:16).

 Tačiau kyla logiškas klausimas: jei Dievas nori ir gali mums padėti, kodėl iki šiol to nepadarė? Atsakymą rasite vaizdo siužete Kodėl Dievas nesustabdo kančių?

 Kaip tai bus įgyvendinta?

 Žmonės jau ištisus šimtmečius meldžia, kad ateitų Dievo Karalystė. Būtent ta Karalystė ir įgyvendins visus Dievo sumanymus. Jos karaliumi Dievas paskyrė Jėzų Kristų ir pavedė jam pasirūpinti tiek pačiais žmonėmis, tiek žeme. Kad Jėzus bus geras valdovas, galima spręsti iš to, ką jis nuveikė būdamas žemėje. Jis gydė ligonius, pamaitino tūkstantines minias, netgi prikėlė mirusius. Jėzus taip pat parodė, kad turi galią suvaldyti gamtos stichijas (Morkaus 4:39; 6:41–44; Luko 4:40; Jono 11:43, 44).

 Daugiau apie Dievo Karalystę ir ką ji nuveiks žmonijos labui, sužinosite pažiūrėjęs vaizdo siužetą Kas yra Dievo Karalystė?

 Kada tai bus įgyvendinta?

 Greitai. Iš kur žinome? Biblijoje iš anksto buvo nusakyta, kokie įvykiai dėsis prieš pat Dievo Karalystei imant valdyti žemę (Luko 21:10, 11). Dabartiniai pasaulio įvykiai akivaizdžiai liudija, kad netrukus mūsų laukia didžiulės permainos.

 Daugiau apie tai skaitykite straipsnyje „Kada Dievo Karalystė pradės valdyti žemę?“.

 Viltis – tvirtas inkaras

 Vienas Biblijos rašytojas Dievo duotą viltį palygino su tvirtu ir patikimu inkaru (Hebrajams 6:19). Kaip inkaras kilus audrai tvirtai laiko laivą, taip viltis padeda mums atlaikyti įvairius gyvenime kylančius sunkumus. Turėdamas viltį, žmogus į viską reaguoja ramiau, jaučiasi stabilesnis, o tai teigiamai atsiliepia ir fizinei sveikatai (1 Tesalonikiečiams 5:8).