Kas šiandien vykdo Jehovos valią?

Jehovos liudytojų sutiksite bet kuriame žemės kampelyje. Kas sieja šiuos įvairių tautų ir kultūrų žmones?

Kokia yra Dievo valia?

Dievas nori, kad žmonės visame pasaulyje sužinotų, ką gera jis yra numatęs dėl mūsų.

1 PAMOKA

Kokie žmonės yra Jehovos liudytojai?

Ar pažįstate ką nors iš Jehovos liudytojų? Ką apie juos žinote?

2 PAMOKA

Kodėl mes vadinamės Jehovos liudytojai?

Čia aptarsime tris priežastis, kodėl pasirinkome tokį vardą.

3 PAMOKA

Kaip Biblijos tiesa buvo atrasta iš naujo?

Kodėl esame tokie tikri, kad teisingai suprantame Biblijos mokymus?

4 PAMOKA

Kodėl mes išleidome „Naujojo pasaulio“ vertimą?

Kuo šis vertimas išsiskiria iš kitų Biblijos vertimų?

5 PAMOKA

Ko galite tikėtis atėjęs į mūsų sueigą?

Mes drauge susieiname studijuoti Šventojo Rašto, vieni kitų paskatinti, padrąsinti. Ir jus nuoširdžiai kviečiame ateiti.

6 PAMOKA

Kodėl mes nuolat susitinkame su bendratikiais?

Dievo Žodyje esame raginami rinktis drauge. Ką gera tai duoda?

7 PAMOKA

Kokia mūsų sueigų programa?

Gal kada svarstėte, kas vyksta Jehovos liudytojų sueigose? Sisteminga, nuodugni Biblijos mokymo programa jums tikriausiai patiks.

8 PAMOKA

Kodėl į sueigas ateiname gražiai, tvarkingai apsirengę?

Ar Dievui svarbu, kaip mes rengiamės? Sužinokite, kokiais principais dėl aprangos ir išvaizdos vadovaujasi Jehovos liudytojai.

9 PAMOKA

Kaip sueigoms pasiruošti?

Jeigu sueigoms pasiruošite, iš jų pasisemsite daug daugiau naudos.

10 PAMOKA

Kodėl šeimoje rengiame dvasinio ugdymo vakarą?

Sužinokite, ką daryti, kad tokie vakarai padėtų geriau pažinti Dievą, sustiprintų šeimos saitus.

11 PAMOKA

Kuo ypatingi mūsų didieji sambūriai?

Kasmet į didesnį būrį susirenkame tris kartus. Ko iš tų didžiųjų sambūrių galime pasisemti?

12 PAMOKA

Kaip mes atliekame evangelizacijos darbą?

Skelbdami gerąją naujieną sekame Jėzaus Kristaus pavyzdžiu. Kaip šį darbą dirbame?

13 PAMOKA

Kas yra pionierius?

Kai kurie Jehovos liudytojai evangelizacijos tarnybai kas mėnesį skiria 30, 50 ar daugiau valandų. Kodėl jie taip aukojasi?

14 PAMOKA

Kokie mokymo kursai rengiami pionieriams?

Kokiuose kursuose kviečiami dalyvauti visalaikiai evangelizuotojai?

15 PAMOKA

Kaip bendruomenei tarnauja vyresnieji?

Vyresnieji yra dvasiškai brandūs vyrai, kuriems patikėta rūpintis Dievo bendruomene. Kokį darbą jie daro?

16 PAMOKA

Koks yra patarnautojų vaidmuo?

Patarnautojai prisideda prie to, kad bendruomenės darbas eitųsi sklandžiai. Kokį darbą bendratikių labui jie atlieka?

17 PAMOKA

Kaip mums padeda rajono prižiūrėtojai?

Kokiu tikslu rajono prižiūrėtojai lanko bendruomenes? Kaip rajono prižiūrėtojo apsilankymas gali būti naudingas jums?

18 PAMOKA

Kaip pagelbstime savo broliams nelaimėje?

Įvykus nelaimei, Jehovos liudytojai geba greitai organizuoti pagalbą. Kaip galime paguosti nelaimės ištiktus žmones?

19 PAMOKA

Kas yra „ištikimas ir nuovokus vergas“?

Jėzus pažadėjo įpareigoti žmonių grupę paskutinėmis dienomis tiekti jo sekėjams dvasinį maistą. Kaip jis tiekiamas?

20 PAMOKA

Kokia atsakomybė tenka Vadovaujančiajai tarybai?

Pirmajame amžiuje krikščionių bendruomenės poreikiais rūpinosi nedidelė apaštalų ir vyresniųjų grupė – ano meto vadovaujančioji taryba. O kaip yra šiais laikais?

21 PAMOKA

Kas yra Betelis?

Betelis yra ypatingi namai, įkurti svarbiam tikslui. Sužinokite, kokie žmonės ten darbuojasi.

22 PAMOKA

Kokie darbai atliekami mūsų filialuose?

Maloniai kviečiame apsilankyti filiale, kuris prižiūri Jehovos liudytojų veiklą jūsų šalyje.

23 PAMOKA

Kaip rašoma ir verčiama mūsų literatūra?

Literatūrą leidžiame daugiau nei 900 kalbų. Kodėl tam skiriame tiek daug pastangų?

24 PAMOKA

Kaip mūsų pasaulinė veikla finansuojama?

Kuo mūsų organizacija skiriasi nuo kitų religinių bendruomenių?

25 PAMOKA

Kodėl ir kaip statome Karalystės sales?

Kodėl namai, kuriuose rengiame sueigas, vadinami Karalystės sale? Sužinokite, kaip šie kuklūs pastatai praverčia bendruomenėms.

26 PAMOKA

Kaip savo Karalystės salę prižiūrime?

Švari ir tvarkinga Karalystės salė teikia šlovę Dievui. Kaip organizuojamas Karalystės salės tvarkymas?

27 PAMOKA

Kokia yra Karalystės salės bibliotekos paskirtis?

Gal norėtumėte vienu ar kitu klausimu susirasti informacijos ir geriau pažinti Bibliją? Tuomet užsukite į Karalystės salės biblioteką.

28 PAMOKA

Ką rasite mūsų interneto svetainėje?

Šioje svetainėje rasite informacijos apie Jehovos liudytojų įsitikinimus ir veiklą, taip pat gausite atsakymus į daugelį jums rūpimų klausimų.

Ar norėtumėte prisidėti prie tų, kas vykdo Jehovos valią?

Dievas mus labai myli. Kaip į jo meilę atsakysime?