Psalmynas 20:1–9

  • Dievo pateptojo karaliaus pergalės

    • Kas kliaujasi kovos vežimais, kas žirgais, „o mes šaukiamės Jehovos“ (7)

Vadovui. Dovydo psalmė. 20  Teišklauso tave Jehova negandos dieną,Jokūbo Dievo vardas tave tesaugo.+   Tesiunčia jis pagalbą iš šventovės,+iš Siono tave tesustiprina.+   Teatmena visas tavo atnašas,tavo deginamąją auką mielai tepriima* (sela),   tesuteikia, ko trokšta tavo širdis,+visus tavo užmojus sėkmingus tepadaro.   Dėl tavo pergalių* mes džiūgausim,+savo Dievo vardu kelsim pergalės ženklus.+ Tegul tau duoda Jehova, ko tik prašai!   Dabar žinau, kad Jehova savo pateptąjį sergi,+danguje, savo šventovėje, išklauso,savo dešine galingai gelbsti*.+   Vieni kliaujasi kovos vežimais, kiti – žirgais,+o mes šaukiamės Jehovos, savo Dievo, vardo.+   Anie parklumpa, krinta,o mes pakylame ir atsitiesiame.+   Jehova, sergėki karalių!+ Tą dieną, kai šauksimės pagalbos, jis atsilieps.+

Išnašos

Pažod. „telaiko riebia“.
Arba „išgelbėjimo“.
Arba „teikia jam didžių pergalių“.