Mato 4:1–25

  • Jėzaus gundymai dykumoje (1–11)

  • Jėzus pradeda skelbti gerąją naujieną Galilėjoje (12–17)

  • Jėzus pašaukia pirmuosius mokinius (18–22)

  • Jėzus skelbia gerąją naujieną, moko žmones ir juos gydo (23–25)

4  Tada dvasia nuvedė Jėzų į dykumą ir ten jis buvo Velnio gundomas.+  Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, Jėzus buvo alkanas.  Gundytojas+ prisiartino prie jo ir tarė: „Jei tu Dievo sūnus, liepk šitiems akmenims pavirsti duona.“  Bet Jėzus atsakė: „Parašyta: ‘Žmogus bus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Jehovos lūpų.’“+  Paskui Velnias jį paėmė į šventąjį miestą,+ pastatė ant šventyklos sienos+  ir tarė: „Jei tu Dievo sūnus, šok žemyn, juk parašyta: ‘Savo angelams jis įsakys’ ir: ‘Tave ant rankų jie nešios, kad kojos į akmenį neužsigautum.’“+  Jėzus jam atsakė: „Taip pat parašyta: ‘Nemėgink Jehovos, savo Dievo.’“+  Ir dar Velnias paėmė Jėzų ant nepaprastai aukšto kalno. Jis parodė jam visas pasaulio karalystes ir jų šlovę+  ir tarė: „Visa tai tau atiduosiu, jeigu parpuolęs mane pagarbinsi.“ 10  Tada Jėzus jam pasakė: „Eik šalin, Šėtone! Parašyta: ‘Jehovą, savo Dievą, garbink+ ir jam vienam tarnauk.’“+ 11  Tada Velnias nuo jo atstojo,+ ir štai pasirodė angelai ir jam patarnavo.+ 12  Išgirdęs, kad Jonas suimtas,+ Jėzus iškeliavo į Galilėją.+ 13  Paskui jis paliko Nazaretą ir apsigyveno Kafarnaume+ – mieste prie ežero Zabulono ir Naftalio žemėse. 14  Taip išsipildė, kas pasakyta per pranašą Izaiją: 15  „Zabulono žeme ir Naftalio žeme prie pajūrio kelio, į vakarus nuo Jordano! Kitataučių apgyventa Galilėja! 16  Tamsoje skendintys žmonės išvydo didžią šviesą, tūnantiems mirties šešėlio šalyje sušvito šviesa.“+ 17  Nuo tada Jėzus ėmė skelbti: „Atgailaukite, nes dangaus Karalystė yra priartėjusi.“+ 18  Eidamas palei Galilėjos ežerą jis pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru,+ ir jo brolį Andriejų. Tuo metu jie metė į ežerą tinklą, mat buvo žvejai.+ 19  Jėzus tarė jiems: „Eime su manimi, aš padarysiu jus žmonių žvejais.“+ 20  Jie tuoj paliko tinklus ir nusekė paskui jį.+ 21  Eidamas toliau Jėzus pamatė kitus du brolius – Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną.+ Kartu su savo tėvu Zebediejumi jiedu valtyje taisė savo tinklus. Jėzus pašaukė juos+ 22  ir šie, palikę valtį ir tėvą, iš karto nusekė paskui jį. 23  Jėzus keliavo po visą Galilėją.+ Jis mokė sinagogose,+ skelbė gerąją naujieną* apie Karalystę ir gydė visokiausias žmonių ligas ir negales.+ 24  Ir pasklido garsas apie jį visoje Sirijoje. Jėzui gabeno žmones, kamuojamus visokių negalių, įvairių ligų ir kančių,+ apsėstus demonų,+ sergančius epilepsija,+ paralyžiuotus, ir jis gydė juos. 25  Pãskui jį ėjo didžiulės minios iš Galilėjos, Dekapolio*, Jeruzalės, Judėjos ir iš kitapus Jordano.

Išnašos

Arba „evangeliją“.