Mato 20:1–34

  • Vienodas užmokestis vynuogyno darbininkams (1–16)

  • Jėzus vėl kalba apie savo mirtį (17–19)

  • Du mokiniai prašo aukštų vietų Karalystėje (20–28)

    • Jėzaus auka – išpirka už daugelį (28)

  • Dviejų neregių išgydymas (29–34)

20  Mat su dangaus Karalyste yra kaip su šeimininku, kuris ankstų rytą išėjo pasisamdyti darbininkų į savo vynuogyną.+  Sutaręs su darbininkais po denarą* už dieną, nusiuntė juos į vynuogyną.  Apie trečią valandą* jis vėl išėjo ir pamatė turgavietėje kitus, stovinčius be darbo.  Jis pasakė jiems: ‘Eikite ir jūs į vynuogyną, ir aš sumokėsiu, kiek pridera.’  Taigi tie nuėjo. Apie šeštą* ir apie devintą valandą* šeimininkas vėl išėjo ir padarė tą patį.  Galiausiai, išėjęs apie vienuoliktą valandą*, rado dar kitus stoviniuojančius ir tarė jiems: ‘Kodėl stovite čia visą dieną be darbo?’  Tie atsakė jam: ‘Kad niekas mūsų nepasamdė.’ Jis tarė: ‘Jūs irgi eikite į vynuogyną.’  Atėjus vakarui vynuogyno šeimininkas savo ūkvedžiui pasakė: ‘Pakviesk darbininkus ir sumokėk jiems atlyginimą.+ Pradėk nuo paskutinių ir baik pirmaisiais.’  Tie, kurie buvo pasamdyti vienuoliktą valandą, atėję gavo kiekvienas po denarą. 10  Todėl pirmieji manė gausią daugiau, bet irgi gavo po denarą. 11  Jį gavę, darbininkai ėmė skųstis šeimininkui 12  sakydami: ‘Šituos paskutinius, kurie tedirbo valandą, tu prilyginai mums, o mes juk nešėme dienos naštą ir kentėme kaitrą!’ 13  Bet jis vienam iš jų atsakė: ‘Drauguži, aš tavęs neskriaudžiu. Argi ne už denarą sutikai man dirbti?+ 14  Imk, kas tavo, ir keliauk. Šitam paskutiniam noriu duoti tiek pat, kiek ir tau. 15  Argi neturiu teisės savo nuožiūra tvarkytis su tuo, kas mano? O gal pavydi*, kad aš jiems geras*?’+ 16  Taigi paskutiniai bus pirmi, o pirmi – paskutiniai.“+ 17  Kildamas keliu į Jeruzalę, Jėzus pasivadino savo dvylika mokinių į šalį ir pasakė jiems:+ 18  „Štai mes kylame į Jeruzalę, kur Žmogaus Sūnus bus atiduotas aukštiesiems kunigams ir Raštų aiškintojams. Jie pasmerks jį mirti+ 19  ir perduos svetimtaučiams. Šie iš jo tyčiosis, nuplaks ir pakabins ant stulpo,+ bet trečią dieną jis bus prikeltas.“+ 20  Tada prie Jėzaus priėjo Zebediejaus sūnų motina+ su sūnumis ir norėdama kažko paprašyti nusilenkė jam.+ 21  Jis paklausė: „Ko nori?“ Moteris paprašė: „Tark žodį, kad šiuodu mano sūnūs tavo Karalystėje sėdėtų vienas tavo dešinėje, o kitas – kairėje.“+ 22  Jėzus atsakė: „Jūs nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu?“+ Šie tarė: „Galime.“ 23  Jis pasakė: „Mano taurę, tiesa, jūs gersite,+ bet ne aš sprendžiu, kam sėdėti mano dešinėje ir kairėje. Ten sėdės tie, kuriems mano Tėvo paskirta.“+ 24  Tai išgirdę kiti dešimt tais dviem broliais pasipiktino.+ 25  Tada Jėzus pasikvietė mokinius ir tarė: „Jūs žinote, kad tautų valdovai savo žmonėms viešpatauja ir didžiūnai laiko juos savo valdžioje.+ 26  Tarp jūsų taip neturi būti.+ Kas norėtų tapti didis tarp jūsų, tebūna jūsų tarnas,+ 27  ir kas norėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūna jūsų vergas.+ 28  Žmogaus Sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, o pats tarnauti+ ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį.“+ 29  Jiems išeinant iš Jericho, Jėzui iš paskos sekė didelė minia. 30  Ir štai pakelėje sėdėjo du neregiai. Išgirdę, kad Jėzus eina pro šalį, jie ėmė šaukti: „Viešpatie, Dovydo Sūnau, pagailėk mūsų!“+ 31  Žmonės liepė jiems nutilti, bet anie dar garsiau šaukė: „Viešpatie, Dovydo Sūnau, pagailėk mūsų!“ 32  Jėzus sustojo ir pasikvietęs juos paklausė: „Ką norite, kad dėl jūsų padaryčiau?“ 33  Šie atsakė: „Viešpatie, teatsiveria mums akys.“ 34  Gailesčio apimtas, Jėzus palietė jiems akis.+ Jie iš karto praregėjo ir nusekė paskui jį.

Išnašos

Mūsų laiku – apie devintą valandą ryto.
Mūsų laiku – apie dvyliktą valandą dienos.
Mūsų laiku – apie trečią valandą dienos.
Mūsų laiku – apie penktą valandą vakaro.
Arba „šnairuoji“. Pažod. „tavo akis pikta“, „tavo akis nedora“.
Arba „dosnus“.