Jono 20:1–31

  • Tuščias kapas (1–10)

  • Jėzus pasirodo Marijai Magdalietei (11–18)

  • Jėzus pasirodo savo mokiniams (19–23)

  • Tomas įsitikina, kad Jėzus prikeltas (24–29)

  • Kokiam tikslui aprašytas Jėzaus gyvenimas (30, 31)

20  Pirmąją savaitės dieną anksti, dar su tamsa, Marija Magdalietė atėjo prie kapo+ ir pamatė, kad akmuo nuo kapo nuritintas.+  Ji leidosi bėgti pas Simoną Petrą ir kitą mokinį – tą, kurį Jėzus mylėjo*,+ – ir atbėgusi jiems pranešė: „Paėmė Viešpatį iš kapo,+ ir nežinome, kur jį padėjo.“  Tada Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo.  Juodu išbėgo drauge, bet tas kitas mokinys bėgo greičiau už Petrą ir prie kapo atsirado pirmas.  Jis pasilenkė ir pamatė paliktas drobules,+ tačiau į vidų nėjo.  Jam iš paskos atskubėjo ir Simonas Petras. Įžengęs į kapą jis išvydo padėtas drobules,  taip pat skepetą, dengusią Jėzaus galvą. Ši buvo suvyniota ir padėta ne su drobulėmis, o atskirai, kitoje vietoje.  Tada tas mokinys, kuris atbėgo prie kapo pirmas, irgi įėjo į vidų. Jis pamatė ir patikėjo.  Mat jie dar nebuvo supratę Raštų žodžių, kad jis turi prisikelti iš mirusių.+ 10  Ir mokiniai parėjo į namus. 11  O Marija stovėjo lauke prie kapo ir verkė. Verkdama ji pasilenkė, pažvelgė kapo vidun 12  ir ten, kur būta Jėzaus kūno, išvydo du angelus+ baltais drabužiais: vieną sėdintį galvūgalyje, kitą – kojūgalyje. 13  Jie paklausė jos: „Moterie, ko verki?“ Ji tarė: „Paėmė mano Viešpatį ir aš nežinau, kur jį padėjo.“ 14  Tai pasakiusi Marija atsigręžė ir išvydo stovintį Jėzų, bet nesuvokė, kad tai jis.+ 15  Jėzus paklausė jos: „Moterie, ko verki? Ko ieškai?“ Manydama, kad tai sodininkas, Marija atsakė: „Gerbiamasis, jei tu jį išnešei, pasakyk man, kur padėjai, ir aš jį pasiimsiu.“ 16  Tada Jėzus jai tarė: „Marija!“ Atsigręžusi ji hebrajiškai jam sušuko: „Rabuni̇̀!“ (Tai reiškia „Mokytojau“.) 17  Jėzus pasakė: „Nelaikyk manęs, juk aš dar nenuėjau pas Tėvą. Eik pas mano brolius+ ir pasakyk jiems: ‘Aš einu pas savo Tėvą+ ir jūsų Tėvą, pas savo Dievą+ ir jūsų Dievą.’“ 18  Marija Magdalietė nuėjusi mokiniams pranešė: „Mačiau Viešpatį!“ Ir papasakojo jiems, ką jis sakė.+ 19  Tą pirmąją savaitės dieną, atėjus vakarui, Jėzaus mokiniai buvo susirinkę draugėn. Jie užsirakino duris, nes bijojo žydų. Tada Jėzus atėjo ir atsistojęs į vidurį tarė: „Ramybė jums.“+ 20  Tai pasakęs jis parodė jiems rankas ir šoną.+ Pamatę Viešpatį, mokiniai nudžiugo.+ 21  Jėzus vėl jiems tarė: „Ramybė jums.+ Kaip Tėvas siuntė mane,+ taip ir aš jus siunčiu.“+ 22  Tai pasakęs jis pūstelėjo į juos ir tarė: „Priimkite šventąją dvasią.+ 23  Jei jūs sakysite žmogui, kad jo nuodėmės atleistos, jos ir yra atleistos, o jei sakysite, kad neatleistos, jos nėra atleistos.“ 24  Kai Jėzus atėjo, Tomo,+ vadinamo Dvyniu, vieno iš Dvylikos, su jais nebuvo. 25  Todėl kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ O šis jiems atsakė: „Jeigu nepamatysiu jo rankose vinių padarytų žaizdų, nepaliesiu tų žaizdų pirštu ir neuždėsiu rankos ant jo šono,+ niekada nepatikėsiu.“ 26  Praėjus aštuonioms dienoms jo mokiniai vėl buvo susirinkę vienuose namuose ir Tomas buvo su jais. Durys buvo užrakintos. Ir štai atėjo Jėzus ir atsistojęs į vidurį tarė: „Ramybė jums.“+ 27  Paskui kreipėsi į Tomą: „Pridėk čionai pirštą, pažiūrėk į mano rankas. Ištiesk ranką ir paliesk mano šoną. Tikėk, daugiau neabejok.“ 28  Tada Tomas sušuko: „Mano Viešpatie, mano Dieve!“ 29  Jėzus jam pasakė: „Patikėjai, nes mane pamatei? Laimingi, kurie tiki nematę.“ 30  Tiesa, Jėzus mokinių akivaizdoje padarė ir daug kitų ženklų, kurie neaprašyti šiame ritinyje.+ 31  O šitie aprašyti, idant tikėtumėte, kad Jėzus yra Kristus, Dievo Sūnus, ir tikėdami jo vardą įgytumėte gyvenimą.+

Išnašos

Žr. žodynėlyje „meilė“.