Izaijo 40:1–31

 • Paguoda Dievo tautai (1–11)

  • Balsas dykumoje (3–5)

 • Dievo didybė (12–31)

  • Tautos – tik lašas kibire (15)

  • „Jo buveinė – virš žemės apskritos“ (22)

  • Visas žvaigždes jis šaukia vardais (26)

  • Dievas nepailsta (28)

  • „Kurie deda viltis į Jehovą, atgaus jėgas“ (29–31)

40  „Guoskite, paguoskite mano tautą, – sako jūsų Dievas,+ –   kalbėkite į širdį Jeruzalei,paskelbkite jai, kad savo darbo prievolę atliko,kad savo kaltę išpirko.+ Iš Jehovos rankos ji atsiėmė atlygį* už visas savo nuodėmes.“+   Girdėti balsas dykumoje:„Paruoškite Jehovai kelią!+ Nutieskite* mūsų Dievui dykumos vieškelį.+   Kiekvienas slėnis tebūna užpiltas,kiekvienas kalnas ir kalva nulyginti. Tetampa kauburiuota žemė lygi,grublėtoji tepavirsta lyguma.+   Jehovos šlovė bus apreikšta.+ Visi žmonės ją išvys,+nes tai ištarė Jehovos lūpos.“   Paklausyk! Vienas sako: „Skelbk!“ Kitas atsiliepia: „O ką skelbti?“ –„Žmonės tėra žalia žolė,jų ištikimoji meilė – lyg laukų žiedas.+   Jehovai* pūstelėjus,žolė sudžiūsta,žiedas nuvysta.+ Išties žmonės tėra žalia žolė.   Žolė sudžiūsta,žiedas nuvysta,o Dievo žodis tveria amžinai.“+   Užkopk į aukštą kalną,gerosios žinios Sionui skelbėja.+ Garsiai šauk,gerosios žinios Jeruzalei skelbėja,šauki, nebijok. Judo miestams pranešk: „Štai jūsų Dievas!“+ 10  Visavaldis Jehova ateis su galybeir valdys savąja ranka.+ Jis turi paruošęs atlygį,jau yra parengęs užmokestį.+ 11  Jis kaip ganytojas savo kaimenę žiūrės*.+ Savo rankomis ėriukus jis surinksir užantyje nešios,švelniai vedžios žindenes.+ 12  Kas sauja paseikėjo vandenis+ir sprindžiu* dangų išmatavo? Kas saiku susėmė žemės dulkes?+ Kas svarstyklėmis pasvėrė kalnus,svertuvu – kalvas? 13  Kas išmatavo* Jehovos dvasiąir koks patarėjas gali jį pamokyti?+ 14  Su kuo jis tarėsi, kad išmanymo įgytų? Kas teisingumo taku jį mokė eiti? Kas toks supratimo davė? Kas parodė, kur išmanymo kelias?+ 15  Juk tautos – tik lašas kibire,tik dulkės ant svarstyklių.+ Salas it dulkeles jis pakelia. 16  Net viso Libano neužtektų ugniai kurstytiir jo žvėrių per maža būtų deginamosioms aukoms. 17  Jo akivaizdoje visos tautos yra niekas,+jo akyse jų tarsi nėra, jos – tuščia vieta.+ 18  Su kuo palyginsite Dievą?+ Į ką jis būtų panašus?+ 19  Amatininkas liedina stabą,kalvis jį paauksuoja,+sidabro grandines jam kala. 20  Savo atnašai žmogus renkasi medį+ –tokį, kuris nesupus. Jis ieško nagingo meistro,kad dievuką sutvirtintų ir tas nenuvirstų.+ 21  Argi nežinote? Ar negirdėjote? Nejau tai nuo pat pradžių nėra jums apsakyta? Kaip nesuprantate to, kas akivaizdu nuo pat žemės užgimimo*?+ 22  Jo buveinė – virš žemės apskritos*,+jam lyg žiogai atrodo jos gyventojai. Dangų tarsi skraistę jis ištiesia,kaip gyvenamą palapinę išskleidžia.+ 23  Jis pareigūnus nieku paverčia,žemės teisėjus* – tuščia vieta. 24  Vos tik pasodinti,vos pasėti,vos įleidę žemėn šaknis,jie nudžiūsta vėjui papūtus,vėtra juos išpusto kaip šiaudus.+ 25  „Su kuo mane palyginsite? Kas gi man prilygti gali? – sako Šventasis. – 26  Pakelkite akis į dangų, pažiūrėkite. Kas visas jas sukūrė?+ Tai tas, kuris pulkais jas veda, visas suskaičiavęs. Jis visas jas vardais šaukia.+ Jis didžiai galingas, jo jėga beribė,+tad jos visos – savo vietose. 27  Kodėl, Jokūbai, skundiesi, kodėl, Izraeli, sakai:‘Paslėptas nuo Jehovos mano kelias,teisingumo iš Dievo nesulaukiu’?+ 28  Nejau nežinai? Nejau negirdėjai? Jehova, visų žemės pakraščių Kūrėjas, bus Dievas visą amžinybę.+ Jis niekada nepavargsta, nepailsta,+jo išmintis neištiriama.+ 29  Pavargusį jis pastiprina,pailsusiam duoda jėgų.+ 30  Vaikinai pavargsta, išsenka,jaunuoliai klumpa ir griūva, 31  bet tie, kurie deda viltis į Jehovą, atgaus jėgas,pakils lyg ereliai ant sparnų.+ Jie bėgs ir nepavargs,eis ir nepails.“+

Išnašos

Arba „dvigubai“.
Arba „Nulyginkite“.
Arba „Jehovos dvasiai“.
Arba „ganys“.
Atstumas tarp nykščio ir mažojo piršto, išskėstų į šalis. Žr. priedą B14.
Arba galbūt „perprato“.
Pažod. „pamatų“.
Arba „apvalios“.
Arba „valdovus“.