Romiečiams 3:1–31

  • „Dievas išliks tiesakalbis“ (1–8)

  • Ir žydai, ir graikai yra nuodėmės valdžioje (9–20)

  • Teisiu žmogus pripažįstamas dėl tikėjimo (21–31)

    • Joks žmogus neatspindi Dievo šlovės (23)

3  Koks tada pranašumas būti žydu? Arba kokia nauda iš apipjaustymo?  Pranašumas visais atžvilgiais didelis. Pirmiausia, žydams buvo patikėti Dievo apreikštieji žodžiai.+  Tiesa, kai kurie tikėjimo neturėjo. Bet argi jų netikėjimas pavers niekais Dievo ištikimybę?  Anaiptol! Net jei visi žmonės būtų melagiai,+ Dievas išliks tiesakalbis,+ kaip ir parašyta: „Visa, ką sakai, yra tiesa ir teisiamas tu laimi.“+  O jeigu mūsų neteisumas iškelia Dievo teisumą, ką begalime pasakyti? Kad Dievas, išliedamas rūstybę, elgiasi neteisingai? (Sakau taip, kaip žmonės sako.)  Anaiptol! Jei Dievas neteisus, kaip jis teis pasaulį?+  Taigi jei dėl mano melo Dievo tiesa dar labiau išryškėjo jo šlovei, kodėl tada esu teisiamas kaip nusidėjėlis?  Ir kodėl tada nesakyti: „Darykime bloga, kad išeitų į gera“, kaip kai kurie melagingai tvirtina mus sakant? Tokiems skirta bausmė yra teisinga.+  Ar tai reiškia, kad mes esame pranašesni? Visai ne! Juk ką tik pareiškėme, kad žydai, kaip ir graikai, yra nuodėmės valdžioje,+ 10  kaip ir parašyta: „Nėra teisaus, nėra nė vieno,+ 11  nėra kas nuovokos turėtų, nėra kas Dievo ieškotų. 12  Visi nuklydo, visi niekam tikę pasidarė, nėra kas gera darytų, nėra nė vieno“;+ 13  „jų gerklės – atviri kapai, jų liežuviai klastingi“;+ „jų lūpose – angių nuodai“;+ 14  „jų burnose – keiksmai ir kartėlis“;+ 15  „jų kojos skuba kraują lieti“;+ 16  „kur tik jie eina, ten pragaištį ir vargą sėja, 17  santarvės kelio jie nepažįsta“;+ 18  „jie nemato reikalo bijoti Dievo“*.+ 19  Mes žinome: visa, ką įstatymas sako, jis sako tiems, kurie įstatymui pavaldūs, kad būtų nutildyta kiekviena burna ir kad Dievo akyse visas pasaulis taptų baustinas.+ 20  Taigi, jo akivaizdoje dėl įstatymo darbų nė vienas nebus pripažintas teisiu,+ nes iš įstatymo tik perprantama, kas yra nuodėmė.+ 21  O dabar yra apreikšta, kad Dievo akyse teisumas priklauso ne nuo įstatymo,+ ir apie tai liudija pats Įstatymas ir Pranašai.+ 22  Taip, teisumą Dievo akyse gali įgyti visi, kurie turi tikėjimą – tikėjimą Jėzumi Kristumi, nes tarp jų nėra skirtumo.+ 23  Visi yra nusidėję, nė vienas neatspindi Dievo šlovės,+ 24  ir tai, kad Dievas iš savo maloningumo+ dėl Kristaus Jėzaus sumokėtos išpirkos pripažįsta juos teisiais,+ yra dovana.+ 25  Dievas davė jį kaip permaldavimo auką+ už tuos, kurie tiki pralietu jo krauju.+ Tuo buvo parodyta, kad praeityje, būdamas su žmonėmis pakantus ir atleisdamas jiems nuodėmes, Dievas elgėsi teisingai 26  ir kad jis teisingai elgiasi+ dabartiniu metu – kai pripažįsta teisiu tą, kuris tiki Jėzų.+ 27  Tai ar yra priežasčių girtis? Ne, jos panaikintos. Kokiu įstatymu? Ar darbų?+ Tikrai ne – tikėjimo įstatymu. 28  Mes manome, kad žmogus teisiu pripažįstamas dėl tikėjimo, o ne dėl įstatymo darbų.+ 29  Ar Dievas yra tiktai žydų Dievas?+ Ar jis nėra ir kitataučių?+ Taip, ir kitataučių.+ 30  Kadangi Dievas yra vienas,+ jis pripažins teisiais ir apipjaustytuosius,+ ir neapipjaustytuosius+ – pripažins dėl jų tikėjimo. 31  Ar tada tikėjimu mes įstatymą panaikiname? Jokiu būdu! Priešingai, mes įstatymą patvirtiname.+

Išnašos

Pažod. „nėra Dievo baimės jiems prieš akis“.